Debata "NE imigraci", zámek Holešov, 20.11.2015

V pátek 20. listopadu 2015 proběhla v Holešově na zámku beseda na téma "Islám a migrace". Zúčastnilo se jí asi 30 osob. Na besedě vystoupili poslanec Sněmovny za Úsvit-NK ing. Karel Fiedler a za Blok proti islámu JUDr. Klára Samková.

Prvním tématem diskuse bylo téma rozdělení původního hnutí a příčiny rozchodu s bývalým předsedou Okamurou. Tyto události, okolnosti a příčiny nynější člen Úsvitu-NK Karel Fiedler podrobně popsal a vysvětlil. "Puč", jak jej nazývá pan T. Okamura, proběhl tak, že v poslaneckém klubu Úsvitu proběhlo demokratické hlasování o dalším směřování Úsvitu a budování hnutí, přičemž pan Okamura byl přehlasován v poměru 10 : 1. Nikdo mu neupíral ani místo předsedy, ani zásluhy na založení hnutí, poslanci pouze požadovali transparentní financování klubu i hnutí, dohled nad finančními transakcemi a platbami a jasné politické směřování. Toto pan Okamura odmítl. Z jeho strany přitom šlo dle slov Karla Fiedlera evidentně o dlouhodobě plánovanou akci a jeho cíl rozložit hnutí Úsvit, neboť k názorovému rozkolu v hnutí, které Okamura nazývá údajným "pučem", došlo v únoru 2015, ale přitom již v listopadu 2014 si zaregistroval T.Okamura internetovou doménu www.spd.cz, kterou následně využil při zakládání nového hnutí SPD, což zcela vyvrací Okamurova tvrzení.

Poslanec Fiedler dále také upozornil na znění stanov této strany, kde je mimo jiné v čl. VI odst. 4 písm. e) uvedeno:

"Předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti 4/5 členů a rozhodnutí je přijato, vysloví-li s ním souhlas alespoň 3 členové Předsednictva včetně Předsedy." To znamená, že předseda SPD, tedy Tomio Okamura, má právo absolutního veta v rozhodování o všem.

(viz: http://spd.cz/wp-content/uploads/2015/06/doc00244820150731165829.pdf

Toto zjištění přítomné značně pobavilo.

Dr. K. Samková vysvětlila přítomným svoje stanovisko k islámu z hlediska práva, zejména Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o lidských právech a svobodách.

Oba hosté pak poreferovali o své cestě do Calais, kde na začátku července navštívili proslulý nelegální uprchlický tábor migrantů.

Obecenstvo vyjádřilo svými četnými dotazy značné znepokojení z nekontrolovaného přílivu imigrantů do Evropy, a to bez ohledu na skutečnost, že uprchlická vlna zatím nezasáhla naplno Českou republiku. Všichni občané projevili svoje obavy z možného vlivu islámu v ČR, zejména prosazování zvláštních výjimek s ohledem na právo šaría tak, jak je to vidět v jiných zemích. I když Holešov patří k oblasti s tradicí náboženského - zejména katolického - života, všichni zúčastnění dali jednoznačně najevo, že si přejí žít v sekularizovaném státu bez vlivu jakékoliv církve na politický život v zemi.

V závěru besedy několik přítomných podalo přihlášky do BPI.