Vyplula na povrch utrpení Romů za 2. světové války. Samková ke kořenům střetů mezi Romy a Ukrajinci