Vyjádření ke zrušené autogramiádě Kláry Samkové v Brně

Proč islám nesmí do Česka

Vyjádření Kláry Samové k pokusu o zrušení její autogramiády v Brně:

Situace ohledně autogramiády mé knihy „Proč islám nesmí do Česka“, která se měla konat dnes v Brně, se má asi takto: https://www.novinky.cz/domaci/418212-knihkupectvi-zrusilo-autogramiadu-knihy-samkove-o-islamu.html a http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Proste-zakaz-Klare-Samkove-zrusili-planovanou-prednasku-odpovedi-je-silne-prohlaseni-459125 .

Já každopádně v 16 hodin v Brně na místě konání akce budu, budou tam k dispozici i výtisky mé údajně nevhodné knihy (jejíž křest v Praze i autogramiáda v Ostravě proběhly bez sebemenších problémů a která se běžně prodává v síti knihkupectví). Zájemcům ji velmi ráda podepíšu, kdo mne tedy chcete vidět a podpořit, přijďte.

Nikdy jsem nátlakovým akcím neustupovala a nehodlám tak činit ani nyní. Proč také začínat s něčím, co se velmi snadno může obrátit proti dnešním „pachatelům dobra“, kteří za celým nočním útokem na akci knihkupectví Barvič & Novotný (a po jejím smazání i na akci na mé stránce) stojí a kteří nejsou schopni či ochotni dohlédnout dál než za hranice vnímání vlastní sociální skupiny? KAŽDÝ měl a má možnost se s obsahem mé knihy seznámit a na základě toho se mnou vést diskusi, ve které mi mé argumenty budou vyvraceny. To se zatím bohužel neděje, místo toho se útočí na Samkovou jako na osobu i na každého, kdo jí poskytne prostor k setkání s těmi, kteří o tu diskusi zájem MAJÍ. Toto NENÍ demokracie. Jenom pouhé vydírání, vyhrožování, útisk. Přičemž poškozena je nejen Samková, ale i nakladatelství a knihkupectví. Je to nesmírně zbabělé a ponižující, nikoli ovšem Samkovou, ale právě ty pachatele samotné.

Skoro to vypadá, že někdo vydírá je, aby se takových skutků dopouštěli. Muslimové? Školy? Neziskovky, do kterých se zapojují? Pokud tomu tak je, pak by ovšem bylo naší vinou, že jsme tyto lidi nedokázali před tím vydíráním ochránit a tato rizika včas odhalit a zasáhnout proti nim.

Opakuji: NEJDE O SAMKOVOU. Jde o to, že na místě Samkové může stát kdykoli kdokoli z těch, kdo ji dnes lynčují. Jen to „nevhodné“ téma bude tentokrát to, kterému se věnuje sám. Proto doporučuju, abychom se místo vytváření mučednických kultů raději bavili o tom, jestli ten islám je vážně tak skvělý, aby někomu stál za tohle jednání. Doneste tedy své argumenty, proč islám přijmout a k těm, kdo ho nechtějí, přistupovat tak, jako je přistupováno ke mně. Tedy aby tak mohlo být přistupováno i k vám samotným.