Vydání 3. dílu vědecké práce PhDr. Bohumila Samka „Umělecké památky Moravy a Slezska – O/P“

Umělecké památky Moravy a Slezska 3

Ráda bych touto cestou pogratulovala svému otci, historikovi umění Bohumilu Samkovi, který ve spolupráci s editorkou Kateřinou Dolejší a dalšími kolegy dokončil práci na 3. pokračování svého celoživotního díla, nazvaném „Umělecké památky Moravy a Slezska“, který se v tomto třetím svazku zabývá památkami spadajícími svým názvem mezi písmena O až P. Obdivuhodný je tento počin nejen kvalitou svého zpracování (která je ovšem u mého zarputilostí proslulého tatínka standardem), tak především věkem svého autora i náročnými podmínkami, za kterých celá práce během posledních 20 let vznikala. Publikace vyjde 20. září 2021.

Jak jsem uvedla na svém facebooku, domnívám se, že pracovní nasazení i výsledky mého otce mohou směle zahanbit i jeho o 50 a více let mladší kolegy. Tátovi je 89 let, velmi špatně slyší, prakticky nechodí a má i další zdravotní problémy. Posledních sedm let se navíc staral i o moji nyní již zcela alzheimerickou maminku. Práci na „Uměleckých památkách Moravy a Slezska“ dokončoval již z lůžka LDN, ovšem stále se svou obvyklou precizností a důsledností, podle které by „100% výsledek snad mohl stačit, když už to nejde líp“. Nyní tedy bude toto neuvěřitelné slovníkové dílo k dispozici široké veřejnosti i odborníkům. Zároveň věřím, že tento jeho přístup k životu pomůže změnit mnohá stereotypní uvažování o našich seniorech a jejich možnostech a schopnostech.

Gratuluji, tati!

 

UMĚLECKÉ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA 3. O/P

BOHUMIL SAMEK, KATEŘINA DOLEJŠÍ

Vyjde 20.09. 2021

Třetí svazek Uměleckých památek Moravy a Slezska organicky navazuje na předchozí díly (A–I, 1994; J–N, 1999) – formálně, metodikou výzkumu i zpracováním; k tomu bylo vše vyloženo v Úvodu 1. svazku UPMS. Na vymezeném území (viz mapu na proponovaném přídeští) se zabývá 270 sídelními celky, městy, městečky, vesnicemi a jejich částmi v abecedním uspořádání sub č. 655–802, obsahujícími díla umělecké povahy v rozsahu od slovanské kultury po současnost. Zabývá se hist. urbanismem, výtvory z oblastí architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla – pokud se nacházejí in situ. Zmiňuje i depozitní instituce, archivy a muzea, a souborně charakterizuje jejich umělecké sbírky. Významnou součástí tohoto svazku je rejstřík umělců se základními biografickými údaji, zahrnující na 3000 jmen obsažených v dosud vydaných dílech, a také obrazová složka reprezentující 2010 fotografií a 356 výkresů.

Vázaná, 2 svazky, 1252 str., EAN:9788020031228, DPC 1450 Kč

Umělecké památky Moravy a Slezska 3