Volte nevolte - 23- - 24. 9. 2022

Tak jsem začala psát, jak je mým zvykem, svůj krátký status k Vidlákovu každodennímu blogu a koukám, že se mi to začalo rozrůstat tak, že si dané téma zaslouží status samostatný.

Základní téma je:

NEVOLTE V NADCHÁZEJÍCÍCH VOLBÁCH NIKOHO Z 5KOLY!!

Úplně souhlasím s Vidlákem, že je naprosto nutno nevolit nikoho, kdo se byť jen prstíčkem otřel o současnou koalici! Takže za toto připomenutí díky, Vidláku

Ale protože já nejsem (bohužel) Vidlák, ale klasický intelektuál rochnící se ve své milované teorii práva, tak to musím ještě zkomplikovat. Existuje něco, čemu se říká VEŘEJNÁ MOC. To není jen přímá moc státu, jedná se o tak zvanou přenesenou veřejnou moc, kdy stát delegoval část svých pravomocí na další organizace. Na příklad na profesní komory, které mají povinné členství, na první dobrou na Českou lékařskou a českou advokátní komoru, ale též komoru notářskou a exekutorskou... Všichni tito dohlíží na "řádný výkon" profese. Dle mého názoru je nezávislost těchto komor naprosto iluzorní – vždyť vykonávají státní moc!

Kromě toho je zde ještě moc faktická, podpořená exekutivou. Na příklad moc orgánů státní správy (pozor – nikoliv samosprávy obcí!!) Dle mého názoru takový ředitel magistrátu je minimálně stejně mocný, možná i mocnější než primátor. Přitom se jedná o osobu veřejně prakticky neviditelnou. Jedná se o statutární orgány veřejných úřadů. Příkladmo: Katastrální úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Národní bezpečnostní úřad, Úřad na ochranu průmyslového vlastnictví, Nejvyšší kontrolní úřad... lidé ve vysokých funkcích v těchto úřadech mají všichni možnost – řečeno slovy jednoho z blogerů na litteratecézet - "drncnout do toho bokem". A evidentně to neudělali... Všichni, kdo projevili loajalitu orgánům veřejné moci, všichni, jejichž místo závisí na rozhodnutí orgánů státu nebo orgánu státní moci, jsou prostě nevolitelní. Na příklad velvyslanci, že...

Níže v diskusi pod Vidlákovým článkem jeden z diskutujících uvedl, že ovšem volit někoho z předchozí vlády je rovněž smrtící. Samozřejmě má pravdu. Nicméně je nutno mít na paměti, že každá společnost má omezené množství lidí, kteří jsou ochotni/schopni se angažovat ve veřejných funkcích. A také je nutno mít na paměti, že momentálně volíme mezi kyanidem, proti kterému protijed neexistuje a mezi uštknutím kobry, což se dá s trochou štěstí přece jen přežít...

A ještě praktický návod:

- v senátních volbách nevolit NIKOHO, kdo již v Senátu je. (S jednou výjimkou, na kterou určitě přijdete sami, že...)

- v místních volbách nevolit ŽÁDNOU STRANU PĚTIKOALICE ani žádné SOUZNĚJÍCÍ.

Co se týká senátních voleb, pokusím se vbrzku dát sem své subjektivní doporučení. Ohledně Prahy, kde žiji, mohu jenom říci, koho budu volit já: MOTORISTI SOBĚ - https://motoristesobe.cz/

Další doporučení, koho z výše uvedených hledisek volit v jednotlivých obcích, vítám ve zprávách či e-mailech na klara.a.samkova@gmail.com.