Proč Andrej mladší vyhraje volby Andrejovi staršímu

(psáno pro Parlamentní listy)

Býti v dnešních dobách rozvodovým advokátem není žádný med, neb to, čím se živíte, je přepírání toho nejšpinavějšího prádla cizích lidí v takové míře, že z něj občas vyplavou i exkrementy. Samozřejmě, že když se zabýváte rozvody, tak nemůžete ty, kteří k vám docházejí, brát jako standardní vzorek populace, avšak i pohledem za okna advokátní kanceláře se mi nejeví, že by se jinde rozprostíralo blaho láskyplných mezilidských vztahů a emoční trosky se shromažďovaly jen u mě. Srovnání, které je lepší než hádání, jak to „v normálním světě“ chodí, je srovnání s minulostí. Protože rodinné právo praktikuji již 27 let, mohu říci objektivně, že „tohle nebejvalo“. Nejde jen o hádky a rozchody partnerů, ale neshody, ba přímo nenávist mezi rodiči a dětmi, kupování si dětí penězi anebo naopak zavrhování rodičů dětmi nabylo dle mého vidění apokalyptických rozměrů. A „návrat ztraceného syna“, ten nadějeplný biblický archetyp, který putuje naší civilizací už minimálně tři tisíce let, je pro dnešní dobu v nedohlednu.

Za situace, kdy velká část národa chodí po světě s těžkými emocionálními zraněními, které nezpůsobil ani Babiš, ani Agrofert, ani ANO, ba ani žádná jiná z politických stran dle preferencí a antipatií toho kterého jedince, ale člověk mu nejbližší, se objeví na scéně syn, který volá „ZATKNĚTE HO! PATŘÍ ZA MŘÍŽE! AŤ ŽIJE SPRAVEDLNOST!“ A srdce všech zraněných se zachvějí… Protože tohle už znají:

  • trhni si, krávo! (myšlena matka)

  • táta má peníze, ty ne!

  • seš blbá? (na matku)

  • jak mě mohl zplodit takovej kretén (na otce)

  • můžeš to narvat tý mý zpí…ený ségře!

  • zažaluju tě, až z toho budu dědit!

Takovýchto výrazů mám plné spisy. Marně si můžete říkat, že to není standard. Bohužel, je… A to nemluvím o ještě četnějším „pošli – došly…“, které jsou již letitě známy z řady domovů důchodců, kde se termín návštěv dětiček podezřele překrývá s výplatními termíny důchodů.

Jaká je reakce lidí, kteří mají takovéto osobní zkušenosti se vztahy se svými nejbližšími? Myslíte si, že řeknou: „Ten fotr, to je ale gauner, i to Čapí hnízdo na něj přepsal a beztak chtěl stát okrást na daních, případně shrábnout dotace“? Omyl. Naprosté většině lidí jsou totiž dotace a krácení daní (ostatně, kdo nekrade okrádá vlastní rodinu) zcela lhostejné. Makroekonomické dopady si spočítat nedovedou. Tito lidé si s maximální pravděpodobností řeknou: „Tak i ten gauner Babiš je na tom stejně blbě jako já, i když má prachů jak šlupek! Taky má syna, který jede proti němu a žádnou ouctu k otci nemá“! A půjdou, a „hodí to“ pro ANO. Osobně se domnívám, (což neznamená, že jsem z toho šťastná, dodávám!) že v takových domovech důchodců už mohou jiné hlasovací lístky než pro ANO z valné části vyřadit předem…

Sloganem Andreje staršího je, že „je to účelovka“. Tak teď se jí skutečně a doopravdy dočkal. Vytažení Andreje mladšího na politickou scénu JE účelovka. Tragická účelovka, která svědčí o charakteru těch, kteří jej na tu scénu vytáhli. Co je možno z této „účelovky“ o nich říci – a to ať už je to kdokoliv? Především to, že nemají ani páru o tom, co lidi, ze kterých se skládá česká voličská základna, trápí. Jsou to totiž vztahy. Jasně, prachy zmohou mnoho, ale kromě toho, že právě peníze stojí za zcela převládajícím množstvím rozvrácených vztahů v rodinách, tedy hrají zcela kontraproduktivní úlohu, jsou prostě věci, které právě peníze prostě nevyřeší. Slogan „…a na všechno ostatní je tu Mastercard“ neplatí právě v té nejbolestivější oblasti. Nepřekvapuje proto, že těmi, kdo „vytáhli“ Andreje mladšího do záběrů kamer politických zpravodajství jsou lidé, zajímající se a specializující se na ekonomiku. Vztahy, které jsou pro lidi, tvořící český národ, hodnotou, pro ně žádnou hodnotu nemají. Ti, kteří Andreje mladšího „zviditelňují“ a postavili jej do čela antibabišovského hnutí zapomněli nejen na city národa, ale ještě na další archetyp, který je upevňován v okruhu evropské civilizace dobrých dva tisíce let: (viz Marek: 13,11-13)

11Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

12Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

13Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Jinými slovy: „pasákům“ Andreje mladšího se podařilo připomenout lidem Nový zákon a podat nezvratný důkaz, že ti, „kteří vytrvají“ (tedy voliči ANO) jsou „trpitelé Boží“ a ten, kdo bojuje proti svému otci, je ďáblův zplozenec a zvěstovatel konce světa a času. Inu, myslím, že dotyčným můžeme už jen poslat klíčenku…

Napsala jsem, že ti, kteří přivedli Andreje mladšího na politickou scénu, jsou „pasáci“. K tomu je nutno vysvětlit rozdíl mezi pastýřem a pasákem. Pastýřovi jde o stádo – hledá a ochraňuje každou jednu ovečku. Pasák zneužívá. Jde mu o něj a o jeho prospěch. V případě nutnosti hodí drobek i tomu, koho pro svůj prospěch potřebuje zneužít. A když jej již nepotřebuje? I zde máme dobré archetypální příklady, třeba krále Leara. (Mimochodem další, který požil „dobrodiní“ vlastních dětí.) V momentě, kdy předáte vše, co máte, čím můžete přispět, jste vykopnut, odhozen jako nepotřebná věc. Tento tragický osud čeká i Andreje Babiše mladšího poté, co za přispění nejapného a zcela kontraproduktivního zneužití jeho osoby vyhraje jeho otec volby. Jestliže je Andrej mladší psychicky nemocen (o čemž já osobně nepochybuji, když na toto téma jsem již před třemi roky napsala článek „Antická tragédie Andreje Babiše“ – viz zde) bude se u něj jednat o stav, který bude způsobilý jej přímo ohrozit na životě. A proto bez ohledu na Čapí hnízdo, na rozkradené dotace (?), na daňové podvody(?), na populismus, zemi potácející se po coronaviru ekonomickým chaosem, bez ohledu na toto vše, budiž prokleta opozice, která zneužívá slabé a nemocné, namísto toho, aby sama byla silná a mocná. Protože ten, kdo zneužil jednoho, nebude se štítit zneužít kdykoliv kohokoliv, jen když ten se trochu dá – třeba jen proto, že mu bude žinantní se bránit. Tedy, opět jinak řečeno, PŘÍŠTĚ JSTE PO ANDREJOVI MLADŠÍM NA ŘADĚ VY.

Klára A. Samková

klara.a.samkova@gmail.com