Právničky na universitě a v praxi

Návštěva antikvariátu patří vždy mezi rizikové aktivity, neboť dojde k újmě na finančních prostředcích i k zabrání dalšího místa v knihovně. Nejinak tomu bylo i v září 2022, kdy Klára Samková navštívila svůj oblíbený antikvariát. Nedošlo sice k újmě finanční, ba ani prostorové, leč intelektuální. 

Často se zapomíná, že "normální" postavení žen ve společnosti je záležitostí pohříchu novodobou. O tom svědčí i drobná, v antikvariátu nalezená brožurka "Právničky na univerzitě a v praksi" vydaný "právnickým odborem vysokoškolsky vzdělaných žen v republice Československé" v roce 1928. Kolegyně právničky si houfně stěžovaly, že ani diplom svědčící o ukončení právnického studia jim neotevírá cestu do státní správy, o roli soudkyň nehovoře. Co se advokacie týká, do roku 1923 pracovalo v advokacii celkem  50 žen jako koncipientky a první advokátkou se stala Dr. H. Wíchová v roce 1928.  Jestliže dnes je v České advokátní komoře téměř polovina advokátek a ohledně soudcovského stavu se často hořekuje nad jeho feminizací, je potřeba se ohlédnout zpět. Ne, není to samozřejmost. A ano, je to emancipace. Po profesní a finanční emancipaci žen - právniček lze nyní horovat pro to, aby se muži emancipovali... emocionálně. Advokátní kancelář Kláry Samkové, jejímiž členkami jsou výlučně advokátky, k takovému kroku přeje mužům to nejlepší - a právě pro to, aby byly nápomocny  takovému cíli, často právě muže zastupují. Pokud by to však nestačilo, je kolektiv advokátek JUDr. Samkové sepsat příslušnou brožuru. Návrh názvu titulu? Emancipace mužů v kruhu rodinném... Lépe by však bylo, kdyby se genderová otázka už jednou pro vždy vyřešila způsobem všeobecně emancipačním:  totiž, aby u každého jedince byla brána v potaz jeho lidskost (to v kruhu vztahů a emocí) a odbornost ( to v oblasti profesní). Protože, jak praví klasik, "když se mají dva až tři lidi rádi, na pohlaví nezáleží". A když je někdo opravdu dobrý advokát, tak je úplně jedno, že to je třeba advokátka.

Právničky na universitě a v praxi (PDF)