Posun dějin

Dějiny se posouvají hodně nebezpečným světem. Jede to podle starého receptu – samozřejmě, že jde na prvním místě o peníze, ale jde také - a možná především - o utužení moci, k čemuž je potřeba oslabovat potenciální konkurenty, provokovat je a pak je nechat dlouho krvácet... A k tomu je zapotřebí kontrolovat vlastní populaci s pomocí totální propagandy – včetně cíleného naprogramování „intelektuální“ špičky, mediální hysterie a negramotnosti mas. Masy oscilují mezi otupěním a nenávistí, která je uměle vyvolávaná a užitečně směrovaná. A protože ten recept je osvědčený, tak pro hlubší pochopení pomáhá historická perspektiva mocenské politiky. Je jasné, že v případě NATO, Majdanu a celé ukrajinské záležitosti šla provokace až na kost, takže to nebezpečí je bytostné – asi pro celou severní polokouli.

Musím se vrátit ke své nejoblíbenější právní myšlence, totiž myšlence veřejných statků. Nezáleží totiž na tom, jak je ten který jedinec bohatý, ale na tom, na jaké úrovni se nachází celá společnost, ve které žije. Soukromá letadla a život za vysokými zdmi s ostnatými dráty (jak si to ostatně vyzkoušela bílá vládnoucí část populace Jihoafrické republiky v době apartheidu) "pomáhá" jen do určité míry a rozhodně není všemocná. Od určitého momentu kvalita života i každého multimiliardáře začne záviset na kvalitě celé společnosti, ve které žije. Na míře bezpečnosti v zemi, úrovni gramotnosti, kulturním zázemí, na míře dodržování práva a ekonomické rovnováze... Zdá se, že občas si to začíná někdo uvědomovat i na místech, na kterých bychom to nečekali. A do obecného myšlenkového klimatu (informačního pole, egregoru - jak chcete...) začínají pronikat i jiné, další spojitosti, které nejsou na první pohled buď zřetelné, anebo jsou natolik "avantgardní", že si je prostě nikdo netroufne říci. 

Šíření těchto myšlenek, které přináší ideovou změnu má svá pravidla. Zastává je nejdřív asi 3 % populace, majoritou přezdívaní blázni. V Bibli se jim říká proroci. K těm se začínají připojovat "časní následovníci". Jak se tak děje, velmi pěkně popisuje Nový zákon. V něm nejde o starozákonní proroky (a ne, na tomto místě se nebudeme dohadovat, zda Kristus byl či nebyl Syn Boží), ale k tomu, že ideu proroka začíná přebírat podstatnější část populace. Jde o tak zvané "časné následovníky". Ti to nemívají lehké, protože pořád velká část populace proti nim používá mocenské prostředky. V případě křesťanů - držme se tohoto úžasného zcela zdokumentovaného nástupu úplně nové ideologie - to trvalo 300 let, než se z ostrakizované a pronásledované skupiny stali nositelé standardní majoritní ideologie. (Jen podotýkám: šíření islámu je je pro získání přehledu o šíření ideologie nepřípadné, protože islám byl šířen mocenskou elitou, tedy mocí světskou. A to je zatracený rozdíl...) Pokud rozšíření určité ideje dosáhne kritickou mez, vše se přepojí... dojde k oné zázračné změně, kdy je najednou zřejmé, že dosavadní situace je neudržitelná.

Naprosto nepochybuji o tom, že stejným postupem bude docházet i k ideové změně v rámci vývoje západní civilizace. Současný myšlenkový i ekonomický diskurz je totiž zcela neudržitelný. A to z jednoho důvodu: je totiž nepravdivý. Ztratil zpětnou vazbu, takže jeho rozkolísanost dosahuje stále větších rozměrů.

Naskýtá se samozřejmě otázka, jak dlouho bude toto "rozkolísávání se" trvat, než dojde k jeho zhroucení a především, čím bude tento systém nahrazen... To, že se tak stane, však začíná být vnímáno i  těmi, do kterých by to jeden tak zvaně neřekl.  Zde je odkaz na podcast prof. Jefrrey Sachse. Po naprosto exkluzivní elitní globální kariéře se tento člověk stal oponentem. Proč asi???

https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-tulsi-gabbard-show/id1549623127?i=1000583009893