Paralela

Je mi 60 let. Ve svých 23 letech, v roce 1986 jsem skončila právnickou fakultu v Praze, což samozřejmě byla tehdy politická škola ( a mám taktéž státnice z marx leninismu), a protože mě pozitivní právo, tedy to, čemu se říkalo "socialistická zákonnost" fakt štvalo, koukala jsem, kde nechal tesař díru a jak se pozitivnímu právu vyhnout. Tak jsem učinila s diplomkou "úhybný manévr" a vzala jsem si téma na Katedře dějin státu a práva, totiž "Přechod od demokratické k fašistické vládě v Německu 1933". Je volně ke stažení zde: https://lnkd.in/eRGqgjKh

Tu diplomku jsem psala v naději, že se i podaří zjistit, kdy byl v Německu ten "bod zlomu", za který se už nedalo nic zvrátit. Ke svém překvapení jsem zjistila, že to vůbec nelze jednoznačně určit. Vypadalo to na tisíce drobných posunů, které samy o sobě nevypadaly nebezpečně a šlo celkem o ... nic, - a najednou se ty tečky slily do obrovského hnědého bahna, se kterým již opravdu nešlo nic dělat...

Dalším mým překvapením bylo, že československá právnická veřejnost se tím, co se dělo v Německu v oblasti práva, vůbec nezabývala. Jistěže v novinách byla spousta politických komentářů, ale právní rozbory se nekonaly... Vzala jsem do ruky právnické časopisy těch let (viz seznam literatury na konci) a zjistila jsem, že reakce právníků byly naprosto mizivé. Asi největší reakci vzbudil nový trestní zákoník, o kterém se ovšem páni právníci vyjádřili v tom smyslu, že "konečně pan Hitler udělá s těmi kriminálníky pořádek", tedy právo a řád - co mi to jen připomíná...
Jinak řečeno, česká právnická veřejnost v 30. letech naprosto zklamala, a to bez ohledu na skutečnost, že zejména mezi advokáty bylo mimořádné množství lidí židovského původu. Ty to taky nezajímalo...

Stačí si přečíst poslední stránku diplomky:
"Z celkového pohledu je zřejmé, že lidé, kteří měli tehdy k daným problémům nejblíže a měli i vzdělání, které by jim mělo umožnit objektivně posoudit poměry v Německu - právníci - hodnotili politický vývoj našeho severozápadního souseda naprosto nesprávně.  Neozvaly se hlasy varovné od lidí povolaných; proto na podzim rou 1938 se mohly ozvat i mezi nimi pouze hlasy zoufalé."
 
Ta paralela s dnešní dobou je naprosto zřejmá a já si jen "odškrtávám" body, které jsou pro nástup nacismu v Německu a na naší soudobé politické scéně shodné....