OBVIŇUJI "HNUTÍ PRO ŽIVOT" Z PROPGACE GENOCIDIA

Pořád mi nejde hlavy ta "super akcička" "neziskovky" s naprosto zavádějícím jménem "Hnutí pro život", která přišla s tím "báječným" nápadem, aby místo zasílání Postinoru, tedy medikamentu, který znemožňuje oplodněnému vajíčku se uhnízdit v děloze (potratová pilulka) ukrajinským znásilněným ženám byly dodávány pepřové spreje a "houkadla", aby se mohly proti znásilnění bránit, a to NAMÍSTO Postinoru. Pomíjím skutečnost, že následné "houkání" ani vystříkávání pepřovým sprejem od početí znásilněním nepomůže, takže již z tohoto hlediska je daný názor naprostou pitomostí. Pokud by pak měly tyto pomůcky skutečně znásilnění zabránit (o čemž více dále), pak by musely být dopraveny ženám ZA BOJOVOU LINII, což přeji "Hnutí pro život" z plného srdce – nejvyšší čas se do toho pustit...

Prohlašuji tímto, že "Hnutí pro život" považuji za nebezpečnou antihumánní organizaci plnou fanatiků a osob zcela odtržených od života do takové míry, že úvahy o omezení právní způsobilosti jejich členů je na místě.

Předesílám, že moje pozice ohledně potratů je pozice praktikující a hluboce věřící křesťanky (možná pro někoho překvapivé, ale je to tak). Avšak kromě své víry mám taky neustále (nejen) svépomocně doplňované vzdělání z oblasti psychologie a zejména práva a lidských práv, což mi snad dává nějakou kvalifikaci k věci promluvit.

Rovněž upozorňuji, že s rozvojem antikoncepce počet interrupcí ČR již řadu let zcela spontánně klesá, což, domnívám se (ale nemám ověřeno) je pravděpodobně trend celé západní civilizace. Tento trend bezpochyby platil a za normálních okolností by platil i na Ukrajině. Doby, kdy ve velké zemi Sovětů, kam Ukrajina patřila, byl potrat svébytným druhem antikoncepce, snad už je, skutečně doufám, definitivně pryč.

Co "Hnutí pro život" totálně nepobralo je, že na Ukrajině je VÁLKA a hromadná znásilnění ukrajinských žen (a abych připomněla téma v celé jeho kontraverznosti – nemusí se jednat jen o znásilňování ukrajinských žen ruskými vojáky, leč též o znásilňování ruskojazyčných Ukrajinek ukrajinskými vojáky – prostě pánské chuje mají pré) jsou VÁLEČNÝM AKTEM. Představa, že vojáci, kterým sviští nad hlavou kulky, upustí od znásilňovacího aktu když na ně žena zahouká houkadlem, zcela ospravedlňuje můj návrh na omezení svéprávnosti alespoň představitelům "Hnutí". Za normálních okolností funkce "houkadla" totiž směřuje k tomu, že upozorní okolí na páchaný čin a okolí může přispěchat ženě na pomoc. Může mi vážené "Hnutí" sdělit, kdo přispěchá na pomoc znásilňované Ukrajince, na které se obvykle (jak ukazují zprávy) vystřídá chujů vícero? Promiňte, ale názor na to, že "houkadlo" může k něčemu napomoci a něčemu zabránit, to je doopravdy 3,14-ovina. Ještě hůř to je s "pepřákem". Představte si to: jde na vás skupinka ozbrojených mužů s jednoznačnými úmysly a vy prvnímu z nich nastříkáte pepřák do očí, abyste jej "odradila". Ten samozřejmě začne řvát, protože po stříknutí pepřáku do očí co jiného, že... (bafuňářům z "Hnutí" doporučuji osobně vyzkoušet). Co udělají "druhové ve zbrani", když vidí kamaráda, jak se po jakémsi zásahu jakési ženské svíjí na zemi a řve? Ano, velmi správně... TU ŽENSKOU ZASTŘELÍ. Takže tímto obviňuj "Hnutí pro život" z propagace jednání vedoucího k přímému ohrožení ženy, tedy, nazvěme to pravým jménem – jedná se o NAPOMÁHÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ GENOCIDIA ŽEN. Myslím, že je na čase tuto organizaci jako vyloženě životu nebezpečnou rozpustit...

Pojďme se ale podívat na situaci ještě dál (s nadějí, že Hnutí právě nastoupilo cestu k výmazu ze spolkového rejstříku). Co se stane se ženami, kterým se nedostane pomoci a porodí dítě, vzniklé ze znásilnění? Pokud si znásilněná matka takové dítě nechá, pravděpodobnost, že dítě i matka budou trpět zásadními posttraumatickými stressovými poruchami se limitně blíží 100 %. Psychoterapie je ovšem zcela nedostupná, že... Stejná pravděpodobnost bohužel je, že taková žena se bude nacházet ve velmi obtížné sociální situaci a ona i její vnucené dítě budou trpět tím, co můžeme nazvat život ohrožující bídou.

Pak ovšem je také možnost, že znásilněná žena dá dítě k adopci. Pomiňme fakt, že je otázné, do jaké míry nyní na Ukrajině fungují kojenecké ústavy a dětské domovy a jakým způsobem/zda probíhají adopční řízení. Je běžně známo i z českým mainstreamových zdrojů, že Ukrajina byla (po Indii) druhým největším "dodavatelem" surogátních matek, které "vyráběly" děti bezdětným párům na zakázku. Problémy z toho byly značné, zejména jestliže se narodilo postižené dítě (rozuměj: vadný výrobek) a objednatelé jej odmítli převzít. O socializaci nákladů na péči o tyto postižené děti bylo již ledasco publikováno. Hromadnou "výrobou" nechtěných ukrajnsko-ruských dětí se ovšem otevírá otázka, která na problém ukrajinských surogátních (náhradních, tedy těch, které dítě odnosí místo neplodné či donošení plodu neschopné ženy) navazuje. A touto otázkou je OBCHODOVÁNÍ S DĚTMI. Protože to, co "zbude" po znásilnění Ukrajinek, bude spousta blonďatých andělíčků (!!!) (pomíjím "angažmá" etnických ne-Rusů na této činnosti, matky však budou se slovanskými rysy, pravděpodobně blond vždy, takže dítko bude maximálně trochu "šmrncnuté" do šikmějších očiček, ale černoch to nebude nikdy. Takže z etnického hlediska se jedná o úplně nejžádanější děti k adopci) úplně volných k adopci. Takže kromě podpory genocidy žen obviňuji "Hnutí pro život" z podpory obchodu s dětmi. Nedělám si iluze, že by se toho jisté... ehm... ukrajinské struktury... iniciativně neujaly, protože – znovu zdůrazňuji – OBCHOD S DĚTMI (a nic jiného se z toho vyvinout nemůže) je teda zaručený fajne byznis... Takže, summa sumárum, tímto obviňuji "Hnutí pro život" i z nepřímé (anebo přímé??) podpory obchodu s dětmi.

Tímto žádám ženské organizace ČR, jako je Český svaz žen, Český helsinský výbor a zejména svaz českých ženských organizací "Česká ženská lobby" aby zahájily příslušný právní postup proti "Hnutí pro život" pro jejich protiprávní podporu ženského genocidia a obchodu s dětmi.
Vyzývám všechny, a to z obou částí ideologického spektra, aby těmto nehorázným aktivitám "Hnutí pro život" už skutečně pomohli učinit přítrž.