NOVINKY.CZ LŽOU

Vážení, reaguji na článek, uveřejněný na Novinkách.cz Kdo ji pozval? Maďarská prezidentka na feministické konferenci horovala za vyšší porodnostve kterém redaktor Novinek, pan Vít Štěpán, zcela nepravdivě referuje o obsahu projevu maďarské prezidentky na celosvětové feministické konferenci Women Deliver 2023. 
 
Této konference se po celou dobu účastním a projev maďarské prezidentky jsem slyšela na vlastní uši. Jeho obsah naprosto neodpovídá tomu, jak o něm referujete, je zcela vytržen z kontextu. Projev prezidentky Maďarska bude pravděpodobně k dohledání v archivu konference, která dnes skončila, na https://www.wd2023.org/. (Mimochodem, charakteristika obsahu konference, jak o něm redaktor píše, je asi tak 1/10 témat, která se na konferenci probírala. To ovšem dotyčnému evidentně také nevadí, na program se zjevně ani nepodíval...)

Co se týká projevu maďarské prezidentky, upozorňoval především na to, že ženy stále zastávají dvě úlohy, že stále, bez ohledu na jejich vzdělání a profesi, to jsou primárně ony, na kterých leží péče o domácnost a zejména děti. Dr. Novak upozornila, že tento stereotyp se promítá i do toho, že ŽENY S VYŠŠÍM VZDĚLÁNÍM MAJÍ PODSTATNĚ MÉNĚ DĚTÍ a vyzvala muže, aby se více zapojili do péče o děti a domácnost tak, aby PROFESE A VZDĚLÁNÍ ŽENY NEBYLA LIMITUJÍCÍM FAKTOREM PRO POČET DĚTÍ. Uvedla, že přece není možné, aby si "luxus více dětí" mohly "dovolit" pouze nejchudší romské dívky, jak tomu je ve vesničkách na východě Maďarska.

Jestliže autor článku cituje americké feministky (z nichž jedna pravděpodobně vůbec ani na konferenci nebyla), pak zřejmě zastává stejné stanovisko jako ony, totiž, že ženy s vyšším vzděláním a sociálním statusem mají i nadále strpět existenci sociálních stereotypů, které se samozřejmě vůči nim diskriminačně promítnou i do počtu dětí, které si mohou "dovolit" mít.

Upozorňuji Novinky.cz, že šovinisticko-mačistický a odborně naprosto zcestný článek redaktora Víta Štěpánka svým obsahem odporuje Listině základních práv a svobod, a to jmenovitě ust. čl. 3 odst. 1 Listin základních práv a svobod, který zní:

Čl. 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Vzdělané ženy jsou samostatnou skupinou, kterou je možno podřadit pod "jiné postavení". Jejich situace je často obtížná, stát je fakticky omezuje na jejich reprodukčních právech, kdy tato lze pouze velmi obtížně skloubit s pracovní kariérou a nutnost vybrat si mezi péčí o děti a kariérou je otázkou, kterou musí řešit takřka každá žena s vysokoškolským diplomem.

Serveru Novinky však stačí, že na tento problém vzdělaných žen upozorní prezidentka státu, s jehož politikou se současná vláda ČR ne zcela ztotožňuje, aby tato její slova překroutil a navíc se redakce neštítí se k tomuto zjevně protiústavnímu a dezinterpretovanému stanovisku sama přidat. Lze tedy předpokládat, že i redakce Novinky.cz očekává, že na příště budou populační křivku zachraňovat Romky z vyloučených lokalit  a s tímto souhlasí? V tom případě navrhuji, aby zavčasu nocinky.cz přešly na romštinu, protože v českém mediálním prostoru pro ně zjevně není místo.

Zcela bez pozdravu,

JUDr. Klára A. Samková,Ph.D., Kigali, Rwanda

P.S. Dané konference jsem se zúčastnila jako soukromá osoba, která si veškeré náklady hradila sama.