Nad dotazy čtenářů: k otázkám mého někdejšího politického členství v ODS a TOP09

Mnozí čtenáři mi opakovaně pokládají dotazy týkající se nějakým způsobem mé politické minulosti – členství v té či oné straně nebo hnutí. Týká se to zejména 90. let, tedy jen pro připomenutí doby před více než 20 (slovy DVACETI) lety. Obvykle se v těchto dotazech objevují formulace typu:

MUSELA JSTE VĚDĚT (!!!), co ta strana (myšleno ODS, případně TOP09) nabízí a sleduje – můžete tedy nějak logicky vysvětlit, proč jste byla jejich členkou a volila je???“

Abych učinila zadost podobným zdánlivě nelogickým a nesmyslným dotazům a ušetřila čas jejich pisatelům (i sobě), dovolím si zveřejnit výtah z krátkého zamyšlení na toto téma, které jsem jednomu z těchto tazatelů právě odeslala coby odpověď.

-----

V první řadě je nezbytné vyvarovat se té chyby, že bychom zkoušeli hodnotit minulost RETROAKTIVNĚ. Bohužel jde o velmi častý nešvar, kterého se mnozí dopouštějí. Jako člověka, jehož odborností je historie (mám „malý“ doktorát z dějin státu a práva a oba moji rodiče byli historici, i když umění) mne velmi popuzuje, když události věcí minulých jsou hodnoceny podle znalostí a vědomostí věcí pozdějších. Abych dala nějaký konkrétní příklad: je to jako kdybyste stavbu egyptských pyramid hodnotil podle standardů dnešního stavebního řádu a stěžoval si, že stupně jsou příliš vysoké, není kolem nich zábradlí a šachty nemají příslušné odvětrávání. (Jistě: pyramidy sloužily k jiným účelům, než aby se do nich lezlo, ale jistě si umíte dát jakýkoliv jiný příklad - stupně Eiffelovky, na kterou se lézt má, také nesplňuji dnešní normy).

Přesto se naprostá většina populace, včetně Vás, domáhá toho, abych po celý svůj život konala, jako kdybych měla křišťálovou věšteckou kouli, VĚDĚLA, jak co dopadne, schválně dělala věci blbě... to je přece blbost, že ano... Předpokládám. že ani Vy sám na sebe takovéto nároky nekladete a ani by Vás to nenapadlo. Proč - s jakým oprávněním - je tedy kladete na mne???

Pokusím se odpovědět na Vaše konkrétní otázky:

ODS - ocitla jsem se v červnu 1990 ve Federálním shromáždění - za ROI, v rámci Občanského fóra. OF se záhy rozpadlo, a to i v rámci politických klubů. Vznikly v zásadě čtyři:

1) Občanské hnutí - Dienstbier, Jan Sokol a spol., pro mne absolutně nepřijatelné.

2) ODA - Pavel Branitka, Daniel Kroupa. Už tehdy byli naprosto nepoužitelní, a já, i když mi bylo tehdy cca 28 let (jsem ročník 1963) jsem to viděla už tehdy.

3) Tzv. nezávislí, což bylo asi 5 poslanců bez jakékoliv vize, prostě odškrabek, ke kterému jsem se odmítla připojit - však také jejich politické působení ve veřejném prostoru skončilo po volbách v roce 1992.

4) ODS - kam jsem jako nečlen strany vstoupila. V roce 1992 byla ODS skutečně nadějí.

Členkou ODS jsem se stala v roce 1993 a vždy jsem zastávala pouze řadové členství. Moje veškeré návrhy - na příklad pravicové řešení romské problematiky - byly bojkotovány a naprosto o ně nebyl zájem. O právo taky nebyl zájem. Využila jsem „sarajevského atentátu“ a členství jsem nechala vyexpirovat. Ostatně, předpokládám, že se shodneme, že Unie svobody vedená Janem Rumlem skutečně nebyla alternativou.

Ráda bych připomenula, že bylo velmi obtížné po celá devadesátá léta hodnotit činnost vlády ODS, ačkoliv již tehdy mi bylo jasné, že řadu věcí dělají naprosto blbě - na příklad celý sociální systém, postavený pouze na zbabělosti Václava Klause st., který se obával sociálních bouří při zavírání dolů v Ostravě, Dolní Rožínce a na Kladně - což si už nikdo dnes nepamatuje...

Dovolím si připomenout, že po celou tuto dobu jsem byla SOUKROMÁ OSOBA s nulovým mediálním a pod. vlivem. Ano, děkuji, že jste si uvědomil, že jsem člověk na naprosto stejné úrovni, jako jste vy...

Nyní k TOP 09.

Váš výrok ohledně vstupu do TOP09 „ačkoli jste musela vědět, co a jak ta strana nabízí a sleduje“ opět svědčí o Vašem zcela ahistorickém přístupu k toku času. Do TOP09 jsem vstoupila v roce 2010, v době, kdy se deklarovala jako PRAVICOVÁ KONZERVATIVNÍ STRANA. Že ji tak vnímala řada lidí, nejen já, o tom svědčí volební výsledky v prvních volbách, okolo 19 %...

Tedy znova: nejsem to já, kdo by uhnul z původního programu TOP09, ale byla to (opět) tahle partička, která posléze prohlásila, že vlastně pravicová není, že je pouze „konzervativní“. A v tom je jádro pudla. V našich drahých zemích Koruny české si totiž kde kdo plete konzervativismus a zpátečnictví. Je to jako si plést víru s konáním svíčkových bab...

Předpokládám, že politiku sledujete - proto jsem to já, kdo nechápe Vaše myšlenkové postupy, které, pokud je takto nasvítíme POHLEDEM DOBY, KDY UDÁLOSTI VZNIKALY, jsou vlastně nepravdivé...