Malej trestněprávní odskok

Jistěže odsouzení Ladislava Vrábela za údajné „šíření poplašné zprávy“ bylo již mnohokrát zejména na alternativní scéně různě rozebíráno. Avšak jedna věc, domnívám se, poněkud unikla pozornosti. L. Vrábel se hájil tím, že se v jeho případě jedná o politický proces, jehož účelem je „umlčet opozici“.
Podotýkám, že pana Vrábela skutečně nikterak „nemusím“, neb jej znám ještě z dob Bloku proti islámu a že bude průser jsem věděla od momentu, kdy tento dobrý muž vstoupil na scénu. Tato moje značná zdrženlivost ve směru k jeho osobě však vůbec neznamená, že by si česká justice vůči němu měla dovolit úplně vše. Ostatně totiž soudím (ne že Kartágo musí být zničeno), ale že osoby poněkud intelektuálně těžkopádné měly být státem vůči důsledkům svých vlastních výroků ochraňovány, nikoliv státem trestány.
Soudce Lukáš Svrček již získal věhlas svým výrokem, že „I demokracie má nějaké své ústavní limity“, případně též, že svoboda slova není to, co jsme si mysleli, že je, na začátku 90. let. Nicméně je tady ještě jedno stanovisko pana soudce, které by nemělo uniknout naší pozornosti.
Pan soudce totiž odmítl Vrábelovu argumentaci o tom, že se jedná o politický proces z důvodu, že „(Vrábel) není tak známou osobou, aby jakákoli politická reprezentace měla potřebu ho pronásledovat.“ Jak již řečeno, Vrábela fakt nemusím… ale prosím vás, od kdy jste tak známou osobou , že politické reprezentaci bude stát za to vás pronásledovat? Sto tisíc lidí svolaných na Václavák evidentně značí, že jste totální nula… Tak co takhle třeba dvě stě tisíc? Nebo pouliční nepokoje? Nebo generální stávka? Inu, proč ne, řeklo sluchátko… dobrý vědět, od kdy je obhajoba uznaná, že je legitimní…

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vrabel-dostal-za-sireni-poplasne-zpravy-podmineny-trest/2357899?utm_source=CZ&utm_campaign=7442f09ea9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_993e2946f3-7442f09ea9-186499909&fbclid=IwAR3vxv97PuoW_wGCll2Y6LMGBCjyleG7OKpuyXbgjSZiHNSAfQDBwDzbhJQ