Klára Samková k případu Vlastimila Pechance, odsouzeného za vraždu Roma Oty Absolona

Klára Samková na svém facebooku reagovala na příspěvek Vlastimila Pechance a krátce se zamyslela nad jeho případem i jeho dopady na celorepublikové politické dění.

Facebookový příspěvek Vlastimila Pechance:

Přátelé, kamarádi, kamarádky. Dnes 25. 6. 2020 je to už přesně 6 let co jsem byl propuštěn na svobodu z výkonu trestu, po 13 letech věznění, za vraždu kterou jsem nespáchal!!! Dneškem mi také končí dlouholetá podmínka, kterou jsem dodržel. Tímto bych chtěl opět poděkovat všem kteří mne podporovali a zůstali přátelé i přes časté pomluvy, lži a polopravdy o mne, i kauze, šířené. Děkuji moc!!! Vážím si toho!!! Boj ale pokračuje!!! Boj proti bezpráví a lžím!!! Boj za spravedlnost a zachování naší identity!!! Když v tomto životním zápase, hledejme vždy to, co nás spojuje, nikoliv to, co nás rozděluje!!!

Komentář Kláry Samkové:

Když k vraždě Oty Absolona ve Svitavách došlo, dělali jsme s Jakubem Polákem, zakladatelem a významnou postavou českého anarchistického hnutí, „rekonstrukci trestného činu“. Jakub tenkrát obhajoval rodinu Oty Absolona jako poškozené, takže měl v ruce naprosto všechny materiály. Ano, „rekonstrukce“ probíhala u nás v obýváku za pomocí různého domácího vybavení, ale jedno nám bylo naprosto jasné: Vlastimil Pechanec - proti bezpráví - against injustice vrahem prostě být nemohl, protože na to by musel mít asi čtyřmetrovou ruku jako Saxana. Když Jakub Polák s tímto přišel za rodinou zavražděného, byl výsledek jaký? Ano, odvolali jeho plnou moc ... 

K názorům a postojům Vlastimila Pechance nemám naprosto žádnou sympatii a myslím si, že zejména ve svých mladých letech se projevoval jako pěkný blb (rozuměj - skin a nácek...), ale když se někdo chová jako blbec, ba dokonce i když se chová jako rasistický blbec, tak to neznamená, že je možno jej odsoudit "mýr niks týr nyks" za vraždu... Protože totiž spravedlnost je jen jedna, je nedělitelná, a tak jediným důsledkem tohoto „specifického“ způsobu potrestání bylo cooo??? To, že se nejvyšší státní zástupkyní stala jistá Renáta Vesecká, což mělo dopady na příklad ve vyšetřování Čunkovy kauzy, tedy s celostátním dopadem na politické poměry naší země. To by jeden koukal, co všechno spolu souvisí, že...

A ještě jedna „drobnost“: po Svitavách se nešušká, ale mluví zcela otevřeně, kdo tenkrát Otovi Absolonovi „změřil teplotu“. Chodí si po Svitavách dodneška nepotrestán a směje se všem do očí... Což asi pro takového Vašek Peričevič a Šalamoun, Spolek na podporu nezávislé justice v ČR zcela určitě není nic nového, že?

Vlastimilu Pechancovi k dodržení podmínky gratuluji, a to přesto, že i nadále s ním naprosto a hluboce nesouhlasím.