Klára Samková k neoprávněnosti nejmenování doc. Ošťádala profesorem

K rozhodnutí soudu o neoprávněnosti nejmenování I. Ošťádala profesorem bych si dovolila přispět poněkud „neprávnickým“ komentářem:

Opravdu se nenajde mezi českými vědci dostatečné množství kvalitních vědců, kteří by profesorský titul obdrželi poprávu a NEBYLI zatíženi estébáckou minulostí? Není poněkud chyba na straně univerzity? Musím říci, že poslouchat 30 let stále dokola, že někdo byl „mladý a naivní“, a proto spolupracoval s StB (stejně jako že vstoupil do strany, protože mu to řekla maminka), je už fakt, ale fakt (alespoň pro mne) únavný... Je mi 57 let, pokud se mi podařilo z veřejných zdrojů najít datum narození doc. Ošťádala, tak to je 2. února 1956. Je tedy o šest let starší než já... Myslím, si, že zejména ten, kdo zažil rok 1968 „s plnou parádou“ (mně bylo pět a půl a pamatuji si na tanky v naší ulici velmi dobře), nemá šanci říkat, že byl „mladý a naivní“. O tom, co je komunistický režim zač, nebylo pochyb. Můj názor na jmenování/nejmenování profesorem nevychází z hodnocení prezidentova jednání, to zhodnotil soud, ale ze situace, která k tomuto (protiprávnímu) rozhodnutí vedla. A ačkoliv jsem zcela vzdálena hodnotit morální profil M.Z. kladně (ostatně ve mnou uvedeném smyslu je jeho profil též... diskutabilní...), neznamená to, že jsem s to kladně hodnotit návrh univerzity. Ale jak říkám: především už jsem z těch estébáckých slouhů všude, kam oko pohlédne, prostě unavena... (a to bez ohledu na jejich vědeckou odbornost...)

https://domaci.ihned.cz/c1-66773730-soud-zrusil-zemanovo-rozhodnuti-nejmenovat-ostadala-profesorem-hrad-muze-podat-kasacni-stiznost