Klára Samková: Jaké aktivity mají dnes smysl? Přemýšlejte o změně paradigmatu!

Klára Samková

Mám za sebou pět knih a nižší tisíce článků. Moji čtenáři mi píší, že nemohou ode mne najít nové texty, proč nepíšu - tak vám to napíšu, proč nepíšu:

Covid vidím jako novou realitu (nikoli jen na pár let) - viz Great Reset (K. Schwab), viz Green New Deal (EU schválila novou potravinu v podobě tepelně zpracovaných červů pro koncovou konzumaci a substrátové použití v potravinářském průmyslu jako náhradu živočišných masných bílkovin s cílem redukce emisí CO2).

Takže po vyhodnocení situace.

„Zalehávám na matrace“. Protože nic ze starých strategií nefunguje a evidentně fungovat nebude - domnívám se, že už nikdy. Hovořím o takových strategiích, jako je osobní občanská angažovanost, veřejné projekty, politická angažovanost, sociální kontrola - a to i sociálními sítěmi, spoléhání se na justici a domožení se spravedlnosti, zachovávání veřejného pořádku a alespoň zakrývání zneužívání veřejné moci. Nic z tohoto už nefunguje a pokračování ve starých vzorcích tohoto chování je jen ztráta času.

Pokud se nevynoří úplně nové způsoby chování, nová paradigmata, globální změny poměrů (ne, fakt nejsme pupek světa), jedu „low profile“. A činím tak s vědomím, že se nové zásadní změny á la 1989 nemusím vůbec dočkat...

Dovoluji si zdvořile navrhnout svým přátelům a sledujícím, aby na shora nastíněné téma sami uvažovali - a dál již ani nenaznačuji...