Dotazník advokátního marketingu

Klára Samková

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D. se obrací na své advokátní kolegy a prosí je o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na problematiku získávání klientely advokátů a celkové pochopení advokacie jakožto byznysu, který má svá pravidla včetně těch, která se dotýkají marketingu. Dotazník je anonymní a jeho výstupy by Klára Samková ráda zhodnotila nejen v rámci svého MBA studia, ale také je použila k nastolení širší veřejné diskuse k těmto tématům, která by mohla vést k dalším úpravám regulací získávání klientů advokátními kancelářemi.

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás pozdravila v novém roce 2021, popřála každému z vás to nejlepší a požádala vás o spolupráci - vyplnění přiloženého dotazníku.

Tento dotazník má objasnit výkon advokacie jako byznysu a je zaměřen na objasnění, jak se získává klientela. Myslím, že pro další případné právní úpravy naší profese toto je velmi závažné téma!

Advokacie není jen vztah klient – advokát, ale je to taky byznys, který má svá obecná pravidla (marketing), ale především spoustu pravidel zvláštních. Ta jsou jednak dána regulací Českou advokátní komorou, jednak specifiky advokátní práce, která je založena, řekla bych, na „intimní důvěře“ klienta a advokáta.

Získávání nových klientů je obecně problém pro většinu advokátních kanceláří. Zde si Vás dovolím požádat o vyplnění dotazníku, který (v přísně anonymní formě) využiji jednak pro svou práci v rámci studia MBA, jednak doufám, že se z něj podaří dovodit závěry, které budou podkladem pro další směřování regulace akvizice klientů advokátními kancelářemi.

Vyplněním dotazníku pomůžete nejenom mně, ale také sobě, své kanceláři a obecně advokacii!

Nejlepší formou odpovědí je dopsání odpovědí přímo do textu, uložení souboru a jeho zaslání na mou e-mailovou adresu. Budu ráda, pokud tento dotazník přepošlete dalším kolegům!

Děkuji za Vaši spolupráci, Klára A. Samková (klara.samkova@lawyers.cz)

(JUDr. Ph.D., cand. MBA, v Komoře komerčních právníků od 1. 6. 1990, advokátka od 1. 1. 1994, tedy celkem 30 let praxe právního poradenství a zastupování – strašné číslo…)

DOTAZNÍK ADVOKÁTNÍHO MARKETINGU