Cenzura v litoměřické knihovně Karla Hynka Máchy?

Zdá se, že někteří lidé v litoměřické knihovně Karla Hynka Máchy začínají zavádět totalitní cenzuru, jakou pamatujeme před více jak 25lety. Jak uvedla na svém facebookovém profilu advokátka Klára Samková uveřejnila informaci o tom, jak nebude moci uspořádat besedu v této knihovně v srpnu 2017, neboť se její názory neshodují s konceptem knihovny Hate Free Culture.

Bylo by to na dobrý vtip, jenže realita je mnohem vážnější. Je třeba připomenout, že knihovna je veřejná instituce, placená z daní obyvatel. Tato běžně pronajímá prostory občanům za úplatu nebo zdarma k různým akcím a je samozřejmě oprávněna žadatele o besedu odmítnout, pokud besedy porušují zákony České republiky. Neexistuje ale důkaz o tom o tom, že sdružení Éra a paní Klára Samková touto besedou porušují zákony a vedení knihovny to ani nepotvrdilo.

Odpovědí knihovny bylo následující: „Za příspěvkovou organizaci Knihovnu v ... bych se chtěl Vám i Vašemu spolku tímto velice omluvit, ale bohužel nebudeme moci uskutečnit plánovanou besedu s Vaší předsedkyní paní Klárou Samkovou. Její názory se neshodují s naším konceptem Hate Free Culture,“ citovala z omluvy advokátka Klára Samková.

facebook odpověď klára

Zdá se být tedy zřejmé, že vedení knihovny odmítá zcela otevřeně a zásadním způsobem principy svobody projevu uvedených v Listině základních práv (viz ZDE) a prosazováním názorů malé skupiny lidí, nikým nevolené neziskovky HateFreeCulture, si uzurpuje právo cenzurovat projevy občanů z pozice veřejného činitele.

Přepokládám, že ředitel knihovny Mgr. Karel Tománek, který je za knihovnu zodpovědný, by měl podat vysvětlení vedení města, které ho do veřejné funkce dosadilo.

Advokátka Klára Samková
je známá proromská aktivistka. V 90. letech byla poslankyní za Romskou občanskou iniciativu. Je autorkou několika knih, ve kterých se zabývá nejen romskou problematikou, ale také odborným a vysoce erudovaným právním pohledem na islám v české společnosti.

Více:
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD / celý dokument
Klára Samková: Zakázali mi přednášku v knihovně. 
https://www.erazen.cz 
https://www.lawyers.cz

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD / výběr /

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez

ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých,

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

https://www.citarny.cz/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/glosa-svet-knihy/cenzura-v-litomericke-knihovne-karla-hynka-machy