Brigitte Gabriel

Brigitte Gabriel: A brief history of Islam

In this video Brigitte Gabriel tried to explain how Islam treated non-Muslims (Christians and Jews) from its beginning and what are the consequences we can see nowadays.

Brigitte Gabriel: Díky naší otevřenosti se stal Libanon hnízdem terorismu

V následujícím videu Brigitte Gabriel, původem křesťanka z Libanonu, která zažila tamní občanskou vállku (resp. válku mezi muslimy vytlačujícími vše neislámské a křesťany bojujícími o holý život) komentuje průběh celé situace v Libanonu včetně toho, jak otevřenost, liberalismus a snaha pomáhat ohroženým a uprchlíkům, které libanonská původně křesťanská společnost muslimům nabídla, vedly ke dramatickému zhoršení této situace, která měla za následek statisíce zničených lidských životů a úpadek libanonské ekonomiky a kultury. 

Brigitte Gabriel vs. americká muslimská studentka práv

Brigitte Gabriel reaguje na stížnost muslimky, že muslimové jsou špatně vykreslováni.