Řeč dr. Gottfired Curia (AfD) proti islámu - Bundestag (11. 10. 2018)

Vážený pane předsedo! Vážení poslanci! Jsme svědky nábožensky motivované šikany žáků jiné víry muslimskými spolužáky. Jsme svědky ponižujícího způsobu chování vůči ženám, který sahá až k vraždám ze žárlivosti a ze cti, nuceným a dětským sňatkům. Můžeme vidět muslimské atentátníky, kteří volají „Allahu akbar“. Můžeme sledovat pronásledování a vyhrožování smrtí liberálním muslimům – Ates, Abdel-Samad, Rushdie –, odůvodněné nejvyššími islámskými autoritami. Jaký je společný jmenovatel těchto jevů? Máme tu co dočinění s quasi přirozeným sklonem k násilí? Kdepak.

Tato nenávist, tato neúcta, tento sklon k násilí je získaný, tato kriminalita je ideologicky odůvodněná, kulturně osvojená příkazy, přikázáními, výzvami – výzvami ze základního dokumentu jednoho náboženství. Kdo ale chápe islám jen jako náboženství, ten mu nerozumí. Islám je také společenským řádem a násilnickou ideologií, která svět rozděluje na nadřazené věřící a méněcenné nevěřící, s kterými je nutno bojovat. Taková přikázání vyzývají v koránu k trestným činům. Slyšíme výzvy k válčení – „…bojujte, aby všechny pocty směřovaly toliko Alláhovi“, „On je ten, kdo seslal svého posla s pravým náboženstvím, aby ho nechal zvítězit nad všemi jinými náboženstvími“, „…zabijte je všude, kde se s nimi setkáte“ – nebo výzvy k násilí proti ženám – „Když … se ženy vzpouzejí…bijte je“ – až ke znásilnění v rámci manželství – „Vaše ženy jsou pro vás místem ukojení; užívejte ho, kdykoliv budete chtít“. Vnímáme náboženskou diskriminaci –

(Amira Mohamed Ali [DIE LINKE]: Prosím?)

– „Alláh proklel nevěřící a připravil pro ně oheň“ – až dokonce štvaní proti národu -

(Amira Mohamed Ali [DIE LINKE): Kdepak? Nesmysl!

„nevěřící…jsou nejhorší ze všech bytostí“, „…horší než dobytek“.

(Poslanec Alexander Hoffmann [CDU/CSU] se hlásí o slovo)

Předseda Dr. Wolfgang Schäuble: Pane kolego Curio, dovolíte otázku?

Dr. Gottfried Curio (AfD): Ne. – Takže toto jsou některá přikázání – Hned budete mít možnost reagovat; nejdříve si vyslechněte návrh. – Odporují ústavě a trestnímu zákoníku, nejsou jednoduše chráněna svobodou náboženského vyznání. Nikterak neanulují jiná nařízení, jako třeba věrnost právu. Prvním krokem by měla být trestnost takovýchto textů. Nebo bude teď ve školách takové štvaní novým předmětem? Tak by vyrůstali před našima očima nositelé nových ohrožení. Zažíváme snad nyní úplné zahalování naší ústavy?

Předseda Dr. Wolfgang Schäuble: Pane kolego Curio, Vy nepřipouštíte všeobecně žádné otázky? Dr. Gottfried Curio (AfD): Ano. – Při existenci miliónů muslimů v Německu, tisících salafistů, islámských násilníků a již v dětství zradikalizovaných muslimů představují tyto texty ohrožení našeho klidu uvnitř státu, ohrožení tolik proklamované soudržnosti. Dvě třetiny evropských muslimů považují přikázání koránu za důležitější než zákony země, kde žijí. Náš požadavek - zákaz šíření takových protizákonných textů – dá občanům právní jistotu, která je pro naše soužití nepostradatelná. (potlesk z řad poslanců AfD)

Myšlenka svobody vyznání není v rozporu s naším požadavkem. Svoboda náboženského vyznání ovšem není licence k porušování jiných zákonů. Polygamie, dětská manželství, nucené sňatky, vraždy ze cti, homofobie, ponižování a trestání žen, antisemitismus, pronásledování křesťanů, kamenování, stínání hlav, svatá válka nacházejí své odůvodnění, dokonce svou podstatu v instrukcích islámu.

(Amira Mohamed Ali [DIE LINKE]: Nesmysl!)

Kdo takové protizákonné výzvy aktuálně propaguje, dopouští se trestného činu. Nic na tom nemění jejich náboženský původ. (potlesk AfD)

Jen tak mimochodem: Polygamie není pouze nezákonná, je také asociální. Novoobčan si doveze svou druhou a třetí ženu, staroobčan si smí obstarat na přežití druhé a třetí zaměstnání. (potlesk AfD)

Dámy a pánové, jednotlivý muslim se snad může ze svého protiústavního korzetu vymanit. Ale islám jako takový, jako společenský pořádek, je svým zásadním obsahem v rozporu s naší ústavou a chartou lidských práv. Je neslučitelný s naším hodnotovým řádem. V Káhirské deklaraci muslimských států se říká přibližně toto: Neexistují zločiny a tresty mimo těch, co určila šaría. A deficit demokracie islámských států není žádná náhoda, nýbrž povinně zaveden. Turecko bylo demokracií do doby, než ho ovládl islám. Od reislamizace Erdoganem nepřestala být demokracií pouhou náhodou. Nebo to všechno musíme jen jinak interpretovat? Ne, přikázání v koránu jsou bezprostředním slovem Božím, a proto absolutně závazná a ve svém znění nezaměnitelná, nelze je interpretacemi relativizovat. V koránu stojí: Neexistuje nikdo, kdo by byl schopen slova Alláhova změnit. A prostý muslim neinterpretuje, on slyší slova. Týká se to snad jen jednoho islamismu? Ne, jak řekl Erdogan, neexistuje rozdíl mezi islámem a islamismem. Islamismus je pouze aplikovaný islám. Islám nepatří k Německu, protože k našemu právnímu státu patřit nemůže. Umírněný islám je jen zbožné přání Západu. Euroislám, německý islám, demokratický islám je prázdné fantazírování o kulatém čtverci a hranatém kruhu. (potlesk AfD – výkřiky od LINKEN)

Jedna studie provedená mezi muslimskými žáky v Dolním Sasku ukazuje, že 27 procent považuje šaríu za lepší než německé zákony, 19 procent považuje za povinnost každého muslima zabíjet nevěrce a rozšiřovat islám po celém světě, 8 procent je pro rozšíření IS, 4 procenta pro teroristické útoky (Simone Barrientos [DIE LINKE]: Lžete!)

Opovrhování jinověrci je přesně ten postoj, z kterého vzniká terorismus; protože ten, kdo radikálně odmítá životní styl určité společnosti, považuje ji za hříšnou, jedná snadněji proti ní násilným způsobem. Anis Amri tak jednal v plném souznění své legitimace koránem.

(Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Odkud to víte?)

Korán, který se vyučuje ve školách, a ten, který hlásají salafisté je jeden a ten samý. Bylo by médium dnes nejvíce ohrožující mládež snad takové, kde se nabízí reálný killerspiel? Žádný muslim by neměl mít možnost se dále radikalizovat a cítit se legitimní k násilným zločinům na základě protiprávních učení; jejich šíření v Německu by nemělo být dále povoleno. To je teď vaší zodpovědností. Kdo bude hlasovat proti tomuto návrhu, nehlasuje proti AfD, ale proti ústavě a koná proti bezpečnosti našich občanů. (potlesk AfD – výkřik LINKEN: Nesmysl!)

Existují lidé, kteří nám chtějí vsugerovat, že násilí jménem tohoto náboženství nemá co do činění s tímto náboženstvím. Aha, tedy ten, kdo vraždí a přitom vykřikuje „Allahu akbar“, nemá vůbec na mysli Alláha? Potlačit jasné příčiny je důležitější než oběti, důležitější než utlačovaní homosexuálové, důležitější než zbití Židé, důležitější než ženy ubodané nožem. Takové texty nejsou neškodné, jak jejich účinek dokazuje. Vítací politika Merkelové importovala do Německa nenávist vůči Židům v míře snad sto tisíckrát větší. Po holocaustu a všech těch slibech „už nikdy více“ je takové podlézání antisemitismu ostuda, paní Merkel. Je tohle tedy heslem Merkelové: „Po mně šaría!“?

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Takový nesmysl je slyšet málo kdy!)

Každodenní útoky nožem, místa, kde mají ženy a Židé strach chodit, šikana německých žáků, rostoucí počet no-go zón: Tohle všechno před Merkelovou érou neexistovalo. Jestli Merkelová myslí, že islám patří k Německu, k našemu právnímu státu Německo, tak my říkáme: Islám patří k Merkelové, (Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Paní Dr. Merkelové!), ale Merkelová už dlouho nepatří k Německu. Děkuji vám.

(potlesk z řad AfD – Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Zase projev jak na karnevalu! – Jan Korte [DIE LINKE]: Takový bullshit!)