Projev Dr. Gaulanda (AfD) na zasedání Bundestagu dne 8. listopadu 2018

Projev Dr. Gaulanda (AfD) na zasedání Bundestagu dne 8. listopadu 2018; celou jednu hodinu Bundestag vyčlenil debatě o Globálním paktu. Směšné. Poslanci AfD byli přítomni téměř všichni, což se o poslancích opozičních stran říci nedá.

Zato dnes se sešli v plném počtu, aby předvedli při vzpomínkové akci a hudebním doprovodu své milé kancléřce a věčně mladému prezidentovi, jak jsou vzorní…

Pane předsedo, dámy a pánové.

Po tom všem, co jsme se z oficiálních míst o „Global Compact for Migration“ doslechli – popřípadě nedoslechli -, můžeme vycházet z toho, že se jedná o zcela bezvýznamnou smlouvu, která je mimoto pro signatářské strany absolutně nezávazná. Jenom takový projev vůle, který nestojí za řeč… Proto také nebylo nutné o něm dopředu informovat veřejnost – při jedné diskusi v Drážďanech koncem října oslovili šéfredaktory ARD a ZDF ohledně paktu, a oba o něm nevěděli nic.

Dámy a pánové, Otto von Bismarck řekl: „Když dvě mocnosti uzavírají tak nevině vypadající smlouvu, musíme se hned ptát, kdo má být zabit.“

Pakliže je Globální pakt jen politickým prohlášením, které nemá žádné následky pro národní parlamenty a legislativu, tak proč se proti němu najednou všude vzdouvá taková vlna odporu? Proč ho nechtějí podepsat Spojené státy, Austrálie, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Chorvatsko, proč se diskutuje v Itálii, Dánsku a Švýcarsku, že ho také nepodepíší? Všechno to jsou populisté? To sotva.

Odpověď najdeme v paktu: Tato globální dohoda, píše se v paktu, je „jen milníkem (…) našich snah“.

Migrace je v tomto dokumentu prezentována výlučně jako zdroj blahobytu a trvalého rozvoje. Ani slovo o tom, že může migrace státy destabilizovat. Rozdíl mezi hledáním azylu a hledáním lepšího života je smazán. Celý text popisuje migrační politiku výlučně z pohledu migrantů. (potlesk AfD) Citát: „Všechny naše země“, čteme v paktu, „se stanou zeměmi původními, tranzitními a cílovými“. Pěkná pohádka! Většina signatářských zemí se nikdy nestane cílovou zemí migrantů. (potlesk AfD; výkřiky z opozičních stran).

Zájmy hostitelských společností nejsou naproti tomu ani slovem zmíněny. Tento dokument je prvním krokem k tomu, aby se z migrace učinilo lidské právo, které je nadřazeno právu států, a stalo se mezinárodním zvykovým právem. (potlesk AfD)

Citát: „Zavazujeme se plnit cíle a závazky uvedené v Globálním paktu v souladu s naší vizí a našimi hlavními zásadami“, stojí zde psáno. Už jen samotná formulace „zavazujeme se“ je v textu nesčíslněkrát. Například: „Zavazujeme se, že zajistíme, aby všichni migranti bez ohledu na svůj status migranta mohli využít svá lidská práva zaručeným přístupem k základním službám“. Méně citlivé povahy tomu říkají: imigrace do sociálního systému. K tomu se chce tedy vláda zavázat, ovšem nezávazně. Nezávazné závazky – „dřevěné železo“ – dámy a pánové sedící na židlích vlády, děláte si z nás všech a svých voličů blázny?

A to není všechno: samotným podpisem Globálního paktu to nekončí, vláda musí okamžitě začít s jeho realizací. A to už bylo oznámeno na Výboru pro zahraniční věci. Zcela nezávazně, samozřejmě. (Smích)

Právně nezávazné, jen politicky žádoucí: Takový způsob plíživého přebudování práva politickou cestou za poslední roky už známe. Otevření hranic v září 2015 také nebylo právně závazné, naopak, bylo to porušení zákona, ale politicky žádoucí, a už tu jsou první právníci, kteří ho vykládají jako správné. Převzetí dluhů jiných zemí EU bylo čisté porušení Maastrichtské smlouvy, ale právě politicky žádoucí. Politická usnesení se přeměňují takřka obratem ruky v platné právo.

Rakouský kancléř Kurz vidí „nebezpečí v tom, že cíle paktu ovlivní budoucí rozsudky, a tím se omezí naše suverénní migrační politika: Proč toto nebezpečí nevidí německá kancléřka? Protože přesně tohle je její cíl? Je to také váš cíl, milí kolegové CDU/CSU?

„Milník“, o kterém tento pakt hovoří, stojí na cestě k odevzdání suverenity naší země. Miliony lidí z krizových regionů jsou sváděny k tomu, aby se vydaly na cestu. Levicoví snílkové a globalistické elity chtějí tajně přeměnit naši zem z národního státu na sídelní území. (potlesk AfD, výkřiky) Ty výkřiky jsou očividně souhlasem!?

Proto žádáme vládu nepřistupovat k této dohodě, nesouhlasit s předloženým dokumentem, protože neslouží německým zájmům, a ty tady musíme hájit. Děkuji vám. (Dlouhotrvající potlesk AfD) (nmc)

https://www.facebook.com/joernkoenig/videos/174286490190975/

Tagy: