Profesor Meuthen (AfD) na Facebooku

Vážení čtenáři, jak jistě víte, dnes se koná ,,Europaparteitag’’naší občanské strany. Budeme sestavovat seznam pro nadcházející volby do Evropského parlamentu, a já jsem přesvědčen o tom, že vybereme výborné kandidáty.

V současné době jsem jediným poslancem za AfD v Bruselu. To se po volbách do Evropského parlamentu konečně změní. AfD bude zastoupeno v Bruselu dvoumístným číslem - počtem poslanců a tím parlament naředí. Je to také víc než nutné: EU potřebuje konečně silný svobodně-konzervativně-patriotický hlas z Německa, a tím může být jedině AfD.

Naši protivníci sice často tvrdí, že jsme "proti Evropě". Větší lež však neexistuje. Milujeme Evropu a jsme pro vše, co tento kontinent představuje: různorodost evropských národů, tedy: jejich národní, kulturní a sociální zvláštnosti. Chceme, aby si evropské národy zachovaly tyto jedinečnosti, a tím svou identitu. Naopak v žádném případě nechceme, aby se jí musely vzdát pod záštitou Bruselu.

Přesně tohle ovšem hrozí: Vnímáme současný vývoj Evropské unie nanejvýš kriticky, protože nám hrozí díky zvyšujícím se centralistickým tendencím, že z evropské různorodosti se stane homogenní kaše.

Z vrchních pater národům vnucovaná, arogantní a do všech oblastí zasahující politika sjednocování se však neslučuje s nanejvýš cenným a proto bezpodmínečně nutným zachováním rozdílnosti evropských národů.

Takové nucené sjednocování už probíhá léta: permanentně zostřuje potenciál evropského konfliktu – jenom to bohužel dosavadní „elity“ nechtějí vzít na vědomí, protože by to od nich vyžadovalo rozloučit se s jejich snem o „stále více EU“ s cílem vytvořit „spojené státy Evropy“.

„Stále více Evropy“ je přesně ta špatná cesta – když je něčeho příliš, bere to lidem stejně jako státům možnost volně se nadechnout. Jaký rozumný politik se může o něco takového s veškerou vážností zasazovat?

Proto nechceme v žádném případě nucené společenství „spojených států evropských“ ale Evropu národů.

A nechceme Evropskou unii, která těmto národním státům rozkazuje a manipuluje s nimi, nýbrž chceme, aby tato Evropská unie státům sloužila. Přitom by se měla omezit na několik důležitých úkolů, které nejsou jednotlivé státy samy schopny zvládnout, jako je třeba zajištění evropského volného obchodu.

Toto všechno by odpovídalo původním myšlenkám společenství evropských států. Právě těm je ale EU v současnosti na hony vzdálena. Je proto v krizi, protože se těmto původním myšlenkám neustále vzdaluje – jinými slovy: protože se stává čím dál tím víc neevropskou.

Jako Alternativa pro Německo proto bojujeme za změnu politického kurzu v Bruselu. Čím budeme silnější, tím lépe se to podaří.

Staré strany v tomto parlamentu na celé čáře zklamaly v každém případě. Sám jsem zažil, když se v Evropském parlamentu hlasovalo proti ochraně křesťanů, proti dodržování právních systémů jednotlivých států, proti rozlišování válečných a ekonomických uprchlíků, proti účinnému vypovězení odmítnutých žadatelů o azyl stejně jako proti právu národních států samostatně se rozhodnout v otázkách přistěhovalectví.

Ovšem tyto staré partaje nehlasovaly v Evropském parlamentu jen PROTI všem těmto velmi potřebným věcem nýbrž také PRO šílené, někdy až vysoce nebezpečné věci. Tak se hlasovalo pro gender mainstreaming na školách, pro oslabení role rodiny ve věcech vzdělávání a výchovy a pro nesmyslnou záchranu eura proti tržním zásadám a bez právního základu.

AfD tohle nikdy neudělá – a proto v budoucnosti je potřeba daleko více AfD v Evropě!

Jak vidíte: v Bruselu a Štrasburku je velmi mnoho práce. Já spolupracuji v posledních měsících velmi úzce s důležitými zástupci různých zemí, kteří jsou pro Evropu národů, svobody a přímé demokracie. Bojujeme společně z různých zemí za návrat evropských základních myšlenek, za návrat sociálního tržního hospodářství, za návrat vlády pravice, za návrat k opravdové subsidiaritě a decentralismu, pro návrat různorodosti a svobody národů, zkrátka: pro návrat k Evropě, jak bylo původně dobře a správně zamýšleno.

Po volbách do EP budou pro toto velmi dobré šance, protože tyto volby postrčí natrvalo politické poměry v parlamentu správným směrem na delší dobu. V příštích čtyřech dnech položíme během našeho zasedání základní kámen pro zavedení této nezbytné změny kurzu v Bruselu.

Nastal čas pro trvalou změnu kurzu v Bruselu. Nastal čas pro #AfD.

https://www.facebook.com/Prof.Dr.Joerg.Meuthen/photos/a.554885501326826/1173819842766719/?type=3&theater

 

Tagy: