Ohlasy čtenářů knihy Proč islám nesmí do Česka

Proč islám nesmí do Česka

Dobrý den, paní doktorko Samková.

Na setkání s Vámi u nás ve St. Boleslavi jsem koupil Vaši knížku. Po jejím přečtení před Vámi smekám a děkuji.

V naprosté většině Vašich názorů s Vámi souhlasím. Jsem o pár let starší a mám podobné zkušenosti. Šel jsem se snahou dělat prospěšné věci pro občany a národ. Byl jsem obelhán a i vyloučen (jako předseda), když jsem chtěl dodržovat to, co jsme voličům slíbili. Nikdo (ani učitelé) nevychovávají k vlastenectví. Učení Husa není připomínáno! Z politiků se dle mne stávají po čase prostituti - je jim jedno jak, s kým, ale za kolik.

Občas napíši u nás nějaký článek se snahou ukázat skutečnost.  Ocitoval jsem i prohlášení TGM. "Lhostejnost je horší než nevědomost". Občané jsou často lhostejní. Byli k tomu systematicky vedeni. Aby ze znechucení nechodili k volbám a nechali to jen na straníky. Snažím se ve svém  okolí vysvětlit, že je nutno  "vymést" všechny stávající, kteří vždy zklamou. Velké strany vždy
učiní vše možné, aby zničily začínající úspěšné. (jako jste byla ničena Vy)

Ještě jednou děkuji za Vaši práci, přeji dobré zdraví a hodně síly.  
(Buďte ve střehu, zloba nezná mezí)

(anonymizováno)

 

----------------------------------------------------

Vážená paní Samková,

tak jsem včera dočetl Vaši knihu a závěr mám, že se mi velmi líbila. Co mě nejvíce zaujalo:

Skvělá předmluva, Vaše spontánní psaní o sobě, kdy jste se narodila, jak jste vysoká, jaké jste měla problémy v dospívání. Někteří
autoři maniakálně jakékoliv informace o sobě tutlají a Vy jste prostě upřímná.

Líbí se mi Vaše teze, že jediné, čím člověk může cíleně ovlivnit svůj osud, je píle a chopit se příležitosti, když nastane – nastat nemusí nikdy.

Vaše urgence žádosti o devizák je skvělá, ale jen pro pamětníky jako já. Celý ten systém devizáků byl  připitomnělý. Nedávno jsem si o tom přečetl knížku Jan Rychlík: Devizové přísliby.

Vaše projevy byly také skvělé. Rád jsem si je přečetl. Máte talent, odvahu a drzost.

Zajímám se také o kosmologii a jste první žena, která si o ní také něco přečetla. 

Forma knížky jako rozhovoru se mi líbí.

Protože jste mi sama napsala, abych Vám napsal i co se mi nelíbilo, pokusím se napsat pár snad konstruktivních připomínek.

Některé odstavce jsem si musel přečíst vícekrát, abych to pobral, to může některé čtenáře odradit, ale myslím, že Vaším cílem nebylo napsat lehkou četbu. Některé částí Vaší knihy se mám pocit příliš vzdalují od tématu islámu, to může také někomu vadit.

Pak jsou v knize 3 témata, s kterými si s Vámi dovolím zatím nesouhlasit. Ale já to beru jako spíše doporučení si daná témata více nastudovat a třeba změnit názor:

Cikáni/Romové:
Líbí se mi vaše myšlenka romského národního obrození, já bych jim to i přál, ale mám pocit, že s nimi není řeč. Byl jsem šokován, že u nás podle posledního sčítání lidu žije jen 5000 Romů (Mongolů 3000). Nemají zájem o integraci ani o vlastní kulturu. Vietnamci s mnohem horší startovní pozicí se integrují. Jak někoho obrodit, když se stydí za to, co je? Jestli se bojí, tak to vyjde nastejno. Na panu Kotlebovi na Slovensku se mi nelíbí, že adoruje válečnou Slovenskou republiku, ale něco dělá dobře. Veřejné práce pro Cikány, rozlišuje slušné Cikány a Cikánské extremisty, viz jeho stránky. Mám pocit, že on chce Cikánům pomoci.

David Černý. Jeho „umělecká díla“ považuji za ohavnosti.

Podle mě možnosti senátu a obstrukcí přeceňujete.

Když jsem četl o Vašem životě, musel jsem přemýšlet, že jsme se mohli i potkat. Narodil jsem se 23. 7. 1966 v Turnově. V letech 1984-9 jsem studoval anorganickou chemii na VŠCHT v Praze. V roce 1989 jsem byl bohužel na vojně. Táta mě vždycky vedl k tomu, abych držel hubu a krok, tak jsem dostudoval a do ničeho jsem se nepletl. Teď se za to trochu stydím, tak už hubu a krok nechci držet.

Já jsem Vás kdysi vnímal vzdáleně, jako nějakou potrhlou právničku, která se zastává Cikánů a má dokonce Cikána za manžela. Občas nějaká ta aféra, moc důvěryhodná jste mi nepřipadala. (Váš tehdejší mediální obraz).

Až po Vašem vystoupení na letošní konferenci o islámu jsem pochopil, jaká jste obrovská osobnost. Mrzí mě Váš rozchod s panem Konvičkou. On se Vám již veřejně omluvil a myslím, že lituje toho, že se nechal proti vám zmanipulovat.

Přeji hodně štěstí a těším se na další Vaše projevy a knihy.

S pozdravem

(anonymizováno)

-----------------------------------------------------------------

Dobrý den Kláro,

čtu vaši novou knihu a musím říct, že je opravdu zajímavá. Sice je z ní cítit velká zaujatost, ale není se čemu divit. Jste člověk, který se instinktivně řídí vlastními pocity a říká pravdu nahlas a to se moc, kupodivu i když už dávno nejsme v socialismu, nenosí. Stejně jako mnoha lidem v naší vlasti Vám není lhostejné co se děje, dokud není nepřítel za dveřmi, jsme všichni jako bláhoví.... Evropa je jako týraná žena, která slepě doufá, že to co se s ní děje, není pravda, protože to nechce vidět ani vědět. Velmi Vám fandím, ale trochu se bojím, že lidé, kteří hlásají proti Islámu a strhávají masy, aby je volili, že za tím vším opět bude TO stejné a to, dostat se k dobře naplněnému korytu. Protože v ČESKU žádný imigrant zůstat nechce a všichni míří na západ...

zdraví

(anonymizováno)

---------------------------------------------------------------------------

Vážená paní doktorko, 
 
právě jsem dočetl vaši knihu “Proč islám nesmí do Česka” a musím vám velmi poděkovat za tento naprosto věcný, ale hluboce promyšlený a hluboce pravdivý vhled do situace, do které se my všichni, t.j. celá Evropa nezadržitelně řítíme.  
 
Velmi správně píšete, že islám není prioritně náboženství a tedy se na něj nemůže vztahovat “Toleranční patent”, ale že islám je především agresivní totalitní ideologie, srovnatelná jen s nacismem, nebo komunismem. Nacismus a komunismus je možno považovat za hnisající boláky na těle naší civilizace, nicméně stále byly součástí našeho civilizačního okruhu a společnost nakonec našla dost obranných protilátek, aby se obou totalit zbavila. Islámská totalita je něco naprosto cizího, něco, co je naprosto nekompatibilní s naší kulturou a s naším způsobem života. Je to virus, proti kterému naše společnost nemá vybudované žádné obranné mechanismy. Proto je islám pro přežití naší civilizace mnohem nebezpečnější, než obě výše zmíněné “naše” totality. 
 
Ve vaší fantastické přednášce v poslanecké sněmovně dne 18. 5. 2016 se hned ve 2. větě ptáte, zda se máme islámu bát a hned si také odpovídáte, že se rozhodně bát nemáme. Je pravdou, že po technické stránce a z hledista kreativity máme zcela určitě drtivou převahu a muslimové v tomto směru nemají šanci. Otázkou je, zda bychom se spíše neměli bát sami sebe. A to hned minimálně ze dvou důvodů: 
1. Jestli dekadentní neomarxistické a multikulturní teorie v hlavách zejména humanitních intelektuálů nedemoralizovaly tuto společnost již natolik, že ani nebude schopna a ani ochotna se bránit. 
2. Jestli nás muslimové z hlediska dlouhodobé perspektivy jednoduše nepřeválcují dělohami svých žen, protože my, ve své krátkozraké pohodlnosti se ani nestaráme o své dlouhodobé přežití. 
 
K bodu 2 si dovoluji poznamenat, že ještě na počátku 19. století musela mít k udržení prosté reprodukce průměrná žena 8 dětí (G. Friedman, “Příštích sto let”) a její muž, za podstatně horších životních podmínek, než jsou ty dnešní, musel ji a její děti dokázat uživit. Že se jim to podařilo dokazuje skutečnost, že počet obyvatel sice pomalu, ale přece jenom rostl. Dnes připadá u nás i v Evropě na jednu ženu průměrně 1,3 dítěte. Jednoduchou aritmetikou zjistíme, že za těchto okolností se původní obyvatelstvo za pouhé 2 generace smrskne na méně než polovinu. Příroda nemá ráda prázdný prostor. A námi uvolněný prostor určitě prázdný nezůstane, zvlášť když muslimové za stejné období jsou schopni svůj počet obyvatel více než zdvojnásobit. Bude tady za těchto podmínek ještě naše židovsko­křesťanská civilizace, nebo tu už bude vládnout šária? 
 
K záchraně naší civilizace dnes není potřeba 8 dětí na jednu ženu jako tomu bylo na počátku 19. století. Při současné úrovni zdravotnictví by stačilo v průměru 2,1 dítěte 
na ženu a ani toho není schopna naše společnost dosáhnout! 
 
Možná bude potřeba se v zájmu přežití znovu zamyslet nad tím, jestli nepochybně užitečná emancipace žen a s tím související úloha a postavení žen ve společnosti byla pochopena naprosto správně. Rovněž by asi bylo užitečně se znovu zamyslet nad tím, jestli skutečně je základní jednotkou naší společnosti člověk jako individuum, nebo spíše klasická rodina (skládající se z muže, ženy a dětí), jak tomu vždy bylo od nepaměti. 
 
Skromně se domnívám, že i tyto okolnosti asi bude nutno v boji proti islámu brát v úvahu. 
 
Dovolte mi ještě jednou poděkovat za nevšední zážitky a inspirace získané při čtení vaší knihy a přeji mnoho úspěchů do budoucna.
 
(anonymizováno)