KONFERENCIA, ČI POKUS O POLITICKÝ LYNČ HOSTITEĽA?

konference Bratislava

V dňoch 2.-4.9.2016 v Bratislave súbežne prebiehali dve významné medzinárodné podujatia, neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín EÚ - „Gymnich“ v Redute a „Medziparlamentná konferencia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ“ na Bratislavskom hrade.

Aj keď slovenskí organizátori MZV SR a NR SR urobili všetko pre to, aby obe podujatia prebehli v konštruktívnej, pokojnej, vecnej a dôstojnej atmosfére a do poslednej chvíle sa zdalo, že napriek mnohým názorovým rozdielom na riešenie problémov EÚ prinesú obe stretnutia aj isté pozitívne impulzy, záver medziparlamentnej konferencie nečakane poznačil koordinovaný, agresívny útok „zástupcov Stredomoria“ na slovenské vedenie konferencie a krajiny V4.

Už počas rokovania workshopu B, panelu 1, venovanom udržateľnému rozvoju a migrácii sa stále viac a viac množili emotívne požiadavky poslancov z južných krajín na iniciovanie okamžitého spustenia procesu prerozdeľovania migrantov do všetkých krajín EÚ a zavedenie prísnych sankcií voči tým štátom EÚ, ktoré sa prijatiu pridelených migrantov bránia.

Pokus južanov o politický lynč Slovenska a krajín V4 vyvrcholil pri procedúre schvaľovania záverov medziparlamentnej konferencie, keď vedúci talianskej delegácie Massimo Artini ohlásil, že bez dodatočného zapracovania dôraznej výzvy na urýchlené začatie re-distribúcie migrantov do spoločného vyhlásenia neumožnia delegácie stredomorských štátov schválenie záverov celej konferencie.

Po slušne vyslovenej výhrade predsedajúceho konferencie, pána F. Šebeja, že ich požiadavku, s ktorou viacero delegácií nesúhlasí, nemôže vydávať za spoločnú výzvu všetkých parlamentov Únie, sa nemeckým zástupcom podporení južania zdvihli zo stoličiek, obkolesili predsednícky stôl a začali si hrubo a arogantne vynucovať akceptáciu ich nemiestnej, v rozpore s rokovacími pravidlami uplatňovanej, žiadosti. 

Vykrikovali, mávali svojimi prehláseniami, strkali sa, urážali. Chvíľami to vyzeralo, ako by sme ich navrhnutými riešeniami na zastavenie migrácie oberali o nejaký skvelý kšeft... Len vďaka pokoju a trpezlivosti predsedajúcich, vecnému apelu českého zástupcu K. Schwarzenberga, či kompromisnému návrhu Z. Németha sa rozbiehajúca strkanica nakoniec nezvrhla na divadlo, aké často vídavame v rómskych osadách pri riešení sporov. 

Ukázalo sa, že delegácie z Talianska, Grécka, Malty, Cypru, Francúzska, Španielska a Portugalska s tichým požehnaním Nemcov neprišli do Bratislavy len konzultovať spoločné opatrenia na obmedzenie nekontrolovanej imigrácie, ale skôr vynútiť si relevantný dokument „Conclusions“, v takom znení, ktoré by im umožnilo u Európskej komisie opätovne aktivovať mechanizmus núdzovej reakcie, podľa článku 78 (3) Zmluvy o fungovaní únie. A s ním potom efektívne dotiahnuť nútené prerozdelenie migrantov z ich utečeneckých táborov do ostatných krajín EÚ.

Vôbec ich nezaujímalo, ako migráciu zastaviť. Len to, ako jej nepríjemné dôsledky preniesť na nás, aby mafiánske štruktúry mohli ešte masívnejšie pokračovať vo výnosnom prevádzačskom biznise.

ZDROJ: https://www.facebook.com/jaroslavpaska.sk/photos/a.490922247633249.66269130.480862355305905/1292134007512065/?type=3&theater

konference Bratislava