Trumpův tým právníků: Demokraté ukradli prezidentské volby v USA

Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 Trumpův volební tým pořádal tiskovou konferenci, na které vystoupil právní tým prezidenta Donalda Trumpa v čele s Rudym Giulianim, bývalým starostou New Yorku. Za ohlušujícího mlčení světových i českých médií byla tato tisková konference ignorována. Trumpův právní tým obvinil mainstreamová média z toho, že staví „železnou oponu“, když zamlčují či překrucují svědectví amerických občanů o masových podvodech v průběhu prezidentských voleb. Pro vyvážení informací přinášíme vám překlad toho nejdůležitějšího z tiskové konference.

STANOVISKO KLÁRY SAMKOVÉ K PRŮBĚHU PREZIDENTSKÝCH VOLEB V USA:

Pokud se prokáží volební podvody v prezidentských volbách v USA, a to ještě navíc coby podvody páchané ve velkém rozsahu a organizovaně, jde jednoznačně o federální zločin proti Ústavě USA a mělo by dojít k rozpuštění Demokratické strany jako zločinného tělesa. S propadnutím majetku coby trestem - kromě jednotlivých trestů konkrétním osobám, které se na podvodech buď přímo podílely nebo jej organizovaly.

Dopady způsobu prezidentských voleb v USA v každém případě budou strašlivé. V každém případě se jedná o ztrátu důvěryhodnosti v demokratický systém v USA, což se bezpochyby projeví na masové ztrátě mezinárodní prestiže země. Lze očekávat, že i vnitropolitické dopady mohou být zásadní, včetně odstředivých tendencí jednotlivých států americké federace.

-----------------

Překlad podstatné části projevů z tiskové konference, která proběhla dne 19. 11. 2020

Přeložil Tomáš Staněk, výsledný text upravil Jaroslav Pešta.

ČÁST PRVNÍ:

Rudy Giuliani předkládá novinářům důkazy o masových a koordinovaných podvodech demokratů během prezidentských voleb v USA

https://www.youtube.com/watch?v=buQCdCSDWQQ

V době volební noci v Pensylvánii vedl prezident Trump o 700-800 tisíc hlasů a pak najednou prohrál. Máme odborníky z oboru statistiky, kteří jsou ochotni svědčit, že je téměř nemožné, aby se během tak krátké doby výsledky voleb změnily. Je to spekulace, ale po volbách vystoupilo mnoho amerických patriotů se svou výpovědí a z výpovědí vyplynulo, že se nejedná o jednotlivá pochybení nebo podvody, ale že se stejný vzorec opakuje v mnoha státech. Znamená to, že tu existoval z centrálního pracoviště koordinovaný plán s cílem provést tyto podvody převážně ve velkých městech kontrolovaných demokraty. Ve městech, jež mají dlouhou historii korupce. Počet případů podvodů například ve Filadelfii by naplnil knihovnu. Za posledních asi šedesát let podváděli snad v každých volbách. Totéž se dá říct o Detroitu. Jsou to města kontrolovaná demokraty, to znamená, že jim tam většina věcí projde. Ovládají volební radu, kontrolují policejní složky a naneštěstí také mají i spřátelené soudce ochotné vydávat absurdně iracionální rozsudky v jejich prospěch.

Donald Trump tweet 1. část

Prezident Donald Trump na svém twitterovém účtu uvedl: “Podívejte se, co se stalo v Michiganu! Den PO volbách Biden obdržel balík 134 886 hlasů v 6:31 ráno!”

Podívejme se na to konkrétně: V Pensylvánii vede Biden o 69 140 hlasů. To není vítězství, ale podvod, protože tyto hlasy pocházejí z balíku 682 770 volebních listů, k nimž máme místopřísežná prohlášení, že v době počítání neproběhla jejich kontrola. Tyto volební lístky přišly poštou a u volebních lístků zaslaných poštou je velká pravděpodobnost podvodu, jak upozorňoval už prezident Jimmy Carter (demokratický politik, 39. prezident Spojených států amerických, 1977–1981, pozn. překladatele) ve své zprávě, kde říká, že u hlasování poštou je velká pravděpodobnost podvodu. Měli bychom si velmi dobře rozmyslet, zda do něčeho takového jít s tím, že je takový způsob hlasování zneužitelný. Dokonce New York Times psaly články o tom, jak nebezpečné bylo hlasování poštou. Během těchto prezidentských voleb poprvé proběhlo hlasování poštou v masovém měřítku a myslím, že jsme dokázali, že slova Jimmyho Cartera jsou pravdivá. Zvláště pokud máte plán, který Joe Biden popsal několik dní před volbami, kdy řekl, že má ten nejlepší tým na falšování voleb na světě. Asi nebyl zase tak dobrý, protože nadělal významné chyby – stejně jako všichni podvodníci. A my jsme je u toho nachytali. Jedna z chyb spočívala v tom, že neumožnili účast republikánských inspektorů. V každém státě, snad v každé civilizované zemi, dokonce i v Tanzanii, mají pravidla týkající se inspektorů. Zvláště v případě hlasování poštou, ve kterém je snadnější podvádět a nedá se to ověřit.

Vám, kdo nikdy nevolili zasláním hlasovacího lístku poštou, nyní ukážu, proč je to tak jednoduché. Rudy Giuliani ukazuje novinářům volební lístek v obálce. Vyplníte své údaje na obálce jako je tato: jméno, adresu, okrsek apod. a podepíšete se. Volební lístek vložíte do vnitřní obálky, tu vložíte do vnější obálky, zalepíte a odešlete. Při počítání těchto lístků bylo téměř vždy ve Spojených státech umožněno sledovat otevírání těchto obálek republikánským i demokratickým inspektorům – až do těchto voleb, kdy proběhly podvody na masové úrovni. Důvodem bylo, že jediný způsob, jak ověřit, zda se nejedná o podvodný lístek, je v okamžiku, kdy obálku otevíráte a ověřujete ji. V okamžiku, kdy se obálka a lístek oddělí, je obálka ztracena na věky. To jediné, co zůstane, je volební lístek. Mohl ho poslat Mickey Mouse, mrtvá osoba nebo stejná osoba, která lístek poslal třicetkrát. Nikdy se to nedozvíme. Následné přepočítávání lístků třeba v Georgii už nic neřekne, protože podvodné lístky se pouze znovu spočítají. Nejde zkontrolovat, zda podpisy odpovídají volebním lístkům.

Rudy Giuliani

Rudy Giuliani, šéf Trumpova právního týmu, demonstruje na tiskové konferenci zneužitelnost hlasování poštou. Poté, co je volební lístek oddělen od obálky, není možné ověřit pravost lístku. Pozorovatelům z řad republikánů nebyla v mnoha státech umožněna kontrola lístků zaslaných poštou.

 

Např. v Pensylvánii přišlo poštou 682 770 volebních listů, u kterých neproběhla kontrola, a to je činí neplatnými. Musejí být ze sčítání vyloučeny. Proč? Protože se tak stalo na dvou místech jednoho státu. Na jiných místech stejného státu proběhla kontrola v pořádku a pokud máte dva různé standardy v jednom státě, zvýhodňujete jednu část státu oproti jiné a porušuje se tak ujednání o zachování rovnoprávnosti. Posledním takovým případem byl Bush versus Gore. A to není jediný podvod, který se v Pensylvánii stal a který umožnili demokratičtí bossové. Pokud jste například udělali chybu při hlasování poštou a žijete ve Filadelfii, bylo vám umožněno chybu opravit. Pokud ale žijete v části státu, kde má podporu Trump, taková oprava vám umožněna nebyla. Například jeden z voličů, který vydali místopřísežné prohlášení, sdělil, že zapomněl vložit lístek do vnitřní obálky, vložil ho pouze do vnější obálky a tento lístek byl zneplatněn, protože porušoval zásadu tajné volby. V Pittsburghu a Filadelfii, pokud zjistili, že chybí vnitřní obálka, kontaktovali voliče a umožnili mu volit znovu.

Stejně tak, pokud chyběly nějaké údaje nebo pokud se nepodepsal, bylo takovému voliči umožněno to napravit. V Pensylvánii takové právní ustanovení neexistuje. Vymyslel si to demokratický tajemník státu Pensylvánie, aby maximalizoval hlasy ve Filadelfii a Pittsburghu a minimalizoval hlasy v jiných částech státu. Je to jasně protiprávní, podvodné a dobře prokazatelné. Stovky možná tisíce svědků. Další příklad. V Pittsburghu máme vhozených 15000 provizorních volebních lístků. Víte, co je to provizorní volební lístek? Když někdo přijde do volební místnosti a chce volit, ale zjistí se, že tento člověk již volil. Jak je možné, že v Pittsburghu přišlo takto volit 15000 lidí? Že by tolik lidí zapomnělo, že již volilo? Mají lidé v Pittsburghu špatnou paměť? Nebo se stalo něco jiného: Máme svědky, kteří dosvědčí, že dostali od demokratických bossů instrukce, aby volební lístky, u kterých nebyl nikdo registrován, připsali někomu jinému. A pokud by se takový člověk dostavil k volbám, měli mu vydat takzvaný provizorní lístek. Tomu se říká nepřímý důkaz podvodu a máme lidi, kteří budou svědčit, že právě toto se jim stalo. Dále máme asi 50-60 lidí, kterým nebylo umožněno ověřovat volební lístky. Nebyl jim umožněn přístup, někteří byli dokonce slovně napadáni. Byli odsunuti tak daleko, aby nemohli nic vidět. Chcete mi říct, že 60 lidí lže? Neřekli to mně, ale svědčili pod hrozbou trestu za křivé svědectví, což neudělal žádný demokrat. Joe Biden nesvědčil pod hrozbou trestu za křivopřísežnictví, ani ho nikdo nežádal, aby okomentoval důkazy ke všem zločinům, kterých se dopustil. Tito lidé přísahali, že jim bylo znemožněno vykonávat práci inspektora. A nejde pouze o technickou záležitost. Mají pro to důvod. Proč byste nenechali lidi vykonávat funkci, kterou vykonávali třeba 50-60 let? Proč byste neumožnili kontrolu těchto volebních lístků? Protože víte, že je použijete k navýšení počtu hlasů pro Bidena. A tito lidé měli před sebou těžkou směnu, protože museli vyrobit 700 až 800 tisíc hlasů. A jediný způsob, jak toho docílit, je pomocí hlasů zaslaných poštou. Nemohli tam proto pustit inspektory, nebyli tam ani demokratičtí inspektoři, protože by se mohlo stát, že mezi nimi bude čestný demokrat, který je obviní z podvodu.

To nás přivádí do Michiganu, kde se taková čestná demokratka našla, a řekla, že podváděli. Ukážu vám její místopřísežné prohlášení, protože vím, že o tom nepravdivě informujete – to když říkáte, že nemáme důkazy, že nemáme žádné konkrétní případy podvodu. Způsob, jakým o tom média informují je téměř stejně hanebný, jako samotný volební podvod. Američané mají právo o tom vědět a vy nemáte právo tyto informace zatajovat. Nemáte právo o tom lhát. A vy lžete. Občanka této země, mi dovolila dát vám její jméno. Nemohu vám dát všechna místopřísežná prohlášení, protože se někteří z těchto lidí bojí, že budou pronásledováni, že jim bude vyhrožováno, že ztratí práci a přátele. Ztratili jsme právníky, protože jim bylo vyhrožováno. Měli jsme i právníky, kteří potřebovali ochranku. Co se v této zemi děje, je příšerné. A cenzura, kterou provádíte, to ještě zhoršuje. Jessi Jacobová je občankou státu Michigan. Pracuje pro město Detroit desítky let. V září dostala úkol pracovat u voleb. Byla vyškolena městem Detroit státu Michigan. Byla v podstatě vyškolena, aby podváděla. Řekla, že dostala od svého nadřízeného instrukce, aby pozměnila datum odeslání volebních lístků u voličů, kteří v době voleb nebyli přítomni ve svém volebním okrsku, aby je datovala dřívějším datem, než byly ve skutečnosti odeslány. Tento nadřízený oznámil i ostatním pracovníkům, že se mají na této podvodné činnosti podílet. To neříkám já, ale tato americká občanka. Můžete říct, že lže, ale nemůžete říct, že neexistují důkazy. Tohle je něco, čemu říkáme přímý důkaz. Nikoli nepřímý, ale přímý důkaz. Absolvoval jsem mnoho soudních přelíčení a toto je něco, co svědkyně řekne, když ji předvoláte k pultu pro svědky, a sdělí: „Bylo mi řečeno, že mám na lístcích zaslaných poštou změnit datum. Byla jsem svědkem, že volební pracovníci chodili s voliči do volebního boxu, aby je mohli pozorovat při volbě a radit jim, koho mají volit.“ Je to naprosto nelegální a ona to dosvědčí. Nemůžete říkat, že neexistují žádné důkazy. Až to přště řeknete, budete lhát, protože toto je důkaz. Mimochodem je to veřejná informace, každý ji může získat. Je součástí žaloby „Constantino versus město Detroit“. Pak byla svým nadřízeným instruována, aby od prezenčních voličů nevyžadovala řidičský průkaz ani žádný jiný průkaz s fotografií. Proč byste neměli chtít vidět průkaz totožnosti? Protože víte, že k volbám přijde mnoho lidí, kteří nejsou oprávněni volit. Protože víte, že budou moci volit ilegální migranti. Protože víte, že přijde volit mnoho lidí ze sousedního okrsku Camden. Děje se to každý rok a je to ve Filadelfii tak časté, jako napadení během fotbalového utkání. Jde to proto, že je to město zkorumpované demokraty. Děje se to již mnoho let a dělají to právě na místech, kde jim to projde. Nechovali se tak na neutrálních místech, na republikánských místech, nedělali to místech, kde je respektováno právo, dělali to ve městech, kde státní zástupce masově propouští kriminálníky. Proto je v těchto městech tolik zločinnosti.

Tato svědkyně také sdělila, že viděla mnoho lidí, kteří přišli volit, i když již předtím odeslali hlasovací lístek poštou pro případ nepřítomnosti, takže viděla lidi volit dvakrát. To neříkám já, ale Jessie Jacobová. Dále vypověděla, že dostala instrukce, aby nezneplatnila žádný volební lístek a nehledala v nich nedostatky. Proč byste něco takového dělali? Protože podvádíte. Podvádíte jako instituce. Toto jsou instrukce volební komise, instrukce zaměstnavatele zaměstnanci. „Bylo mi řečeno, ať na volebních lístcích zaslaných poštou nekontroluji podpisy,“ sdělila Jessie Jacobová. Pokud se nemáte dívat na podpisy na lístcích zaslaných poštou, tak proč mají mít tyto lístky podpis? Aby bylo možné je identifikovat. Byla vydána instrukce nedívat se na lístky zaslané poštou, protože mnoho z nich bylo podvodných a oni to věděli. „4. listopadu 2020 jsem byla instruována, abych antidatovala volební lístky, které přišly po 3. listopadu (datum voleb).“ To je opravdu zásadní, protože soudce Nejvyššího soudu přikázal Pensylvánii, aby všechny lístky, které přijdou 3. listopadu 2020 po 20. hodině, pracovníci odložili stranou a neotevírali je, protože existuje podezření na jejich nelegálnost. Svědkyně zde říká, že volební pracovníci tento příkaz bezostyšně ignorovali. Vzali volební lístky, které byly označeny datem odeslání 4., 5. nebo 6. listopadu, antidatovali je na 3. listopadu. Nevím, jestli je tato svědkyně demokratkou nebo republikánkou. Předpokládám, že když pracuje pro město Detroit, bude asi demokratkou. Možná se mýlím. Je však občankou. Nikdy jsem ji nepotkal, neradil jsem jí a chci, abyste věděli, že toto prohlášení podepsala s vědomím postihu v případě křivopřísežnictví (Rudy Giuliani ukazuje novinářům její místopřísežné prohlášení). Máme sto dalších. Nemohu vám je ukázat, protože se tito lidé bojí pronásledování, nechtějí, aby jim život zničili padouši na druhé straně. My jim nic takového neděláme. Oni to ale v posledních čtyřech letech udělali mnoha našim lidem a je šokující, že se něco takového toleruje. Je to tolerováno, protože vy to v médiích promíjíte, nepíšete o tom, neodsuzujete to. Nic takového by se nemělo dít republikánům ani demokratům. Právník by neměl odmítnout případ ze strachu, protože by zastupoval prezidenta Spojených států. Máme mnoho dalších místopřísežných prohlášení. Rád bych vám je všechny přečetl, ale není na to čas. Vyhraďte si čas a vyhledejte si je. Je to vaše práce stejně, jako je moje práce bránit a zastupovat prezidenta Spojených států. Vaše práce je takové materiály číst, a ne nepravdivě psát, že neexistují žádné důkazy. Víte, kolik máme v Michiganu místopřísežných prohlášení? 220! Nejsou všechna veřejná, ale osm z nich ano.

Čtyři z těchto lidí oznámili incident, který by byl za normálních okolností na titulních stranách všech novin – tedy pokud byste neměli iracionální patologickou nenávist vůči prezidentovi. Ve čtyři hodiny ráno přijel k centru pro sčítání hlasů v Detroitu nákladní vůz. Pracovníkům bylo řečeno, že je to jídlo, proto se k autu všichni seběhli. Nebylo tam ale jídlo, nýbrž tisíce a tisíce volebních lístků. V popelnicích, papírových taškách, krabicích. Přenesli je tedy do centra pro sčítání hlasů a naskládali na stoly. Mysleli si, že v té době budou už všichni republikánští inspektoři pryč. Všichni už byli pryč kromě dvou a zaměstnance společnosti Dominion, o které budeme mluvit později. A svědek místopřísežně odpřisáhl: „Když jsem viděl ty hlasy, byly všechny pro Joe Bidena. Nebyly na nich zaškrtnutí žádní další kandidáti (současně s prezidentskými volbami probíhaly také volby do Sněmovny a Senátu). Mnohé z těchto lístků neměly nic na obálce, protože byly vytvořeny velmi rychle. Odhadem jich bylo tak 60 až 100 tisíc. Mnohé z nich se započítaly třikrát, tedy byly třikrát vloženy do volebního stroje.“ Já jsem to neviděl, ale tři američtí občané jsou ochotni to odpřisáhnout. A my je nemáme nechat jít k soudu svědčit? Máme nechat tyto volby jen tak projít, když máme 60 svědků, kteří vám mohou dokázat to, co vám zde říkám, a podobně i další případy zločinného jednání v Michiganu? Co by se stalo s touto zemí, kdybychom něco takového dopustili? Nechali jsme Al Gora zpochybnit volby kvůli jednomu státu. Nyní se to děje v Michiganu a Pensylvánii. Ta místopřísežná prohlášení uvádějí to, co jsem zde říkal: chybné sčítání hlasů, započítání jednoho hlasu dvakrát až třikrát, pozměňování a antidatování volebních lístků. Tímto způsobem jsme schopni identifikovat kolem 300 tisíc neplatných hlasů. Rozdíl byl v Michiganu 146 121 hlasů a většina těchto lístků byla vhozena v Detroitu, kde Biden vyhrál 8:20. Takže vidíte, jak to změnilo výsledek voleb v Michiganu, pokud nepočítáte okrsek Wayne. Jde tedy o významný soudní případ „Constantino versus město Detroit“. Žalobu jsme nepodali my, ale individuální žalobce, kterému asistujeme. Zmíněná místopřísežná prohlášení najdete v tomto případu. Nejsou to tedy pouze tvrzení, ale prohlášení pod přísahou, což je více než vše, co kdy Joe Biden udělal. Ten ani neodpovídá na dotazy, natož aby podával výpovědi pod přísahou.

Podívejme se nyní na Wisconsin, kde byl velmi malý rozdíl 20 544 hlasů. Aniž bych zacházel do detailů, probíhal tam podobný plán. Ve městech Milwaukee a Madison byli republikáni vykázáni a nebylo jim umožněno provést kontrolu volebních lístků zaslaných poštou. Ve státě Wisconsin existuje mnohem přísnější zákon, který masové zasílání volebních lístků poštou neumožňuje. Pro tento způsob hlasování mají velmi striktní postup, kteří říká, že nemůžete dostat volební lístek poštou, ale musíte o něj zažádat, podat přihlášku. Víme, že v okresu Milwaukee existuje 60 tisíc a v Madisonu 40 tisíc hlasů, u kterých chybí přihlášky. Podle zákona státu Wisconsin, pokud není k volebnímu lístku zaslanému poštou přiložena přihláška, je takový lístek neplatný. Toto se ve Wisconsinu stalo pouze na dvou místech. Nestalo se to v severním Wisconsinu, nestalo se to v místech, kde mají republikáni převahu, nestalo se to v neutrální části Wisconsinu, kde je zhruba stejný počet demokratů a republikánů. Stalo se to v místech, kde volili v 75-80 % případech demokratického kandidáta. Pokud jedno z těchto čísel odečtete, náskok v podobě 20 tisíc hlasů zmizí. Jinými slovy, pokud budeme počítat právoplatné hlasy, zvítězí s velkým náskokem Trump. Pokud bychom počítali právoplatné hlasy v Pensylvánii, vyhrál by s náskokem cca 300 tisíc hlasů. V soudním případu ve Wisconsinu se jedná vlastně o žalobu, protože inspektorům nebyl umožněn přístup a kontrola lístků, došlo k antidatování některých lístků, které nyní počítáme a které jdou do tisíců, a v mnoha případech došlo k tzv. „overvote“. Měli byste Američany informovat, co to znamená, protože se jedná o nejlepší nepřímý důkaz, jaký můžete najít. „Overvote“ znamená, že v daném okrsku odvolí 200 % registrovaných voličů. Zamyslete se nad tím. Přišlo volit 200 % registrovaných voličů. Co to znamená? Znamená to, že někdo volil dvakrát. Znamená to, že mohl volit někdo, kdo neměl oprávnění – ilegální migrant, občan jiného státu nebo osoba, která nebyla registrována. To však znamená, že takové hlasy jsou neplatné, protože volební účast 200 nebo 300 % není možná. Není prakticky možná ani účast 100 %. Obecně se má za to, že už účast přesahující 80 % lze považovat za „overvote“. V Michiganu a Wisconsinu máme na mnoha místech případy „overvote“ 150 %, 200 % a 300 %. Jeden z důvodů, proč dva republikáni odmítli v okresu Wayne v Michiganu certifikovat výsledky voleb, byl že „overvote“ byl v Detroitu v přibližně dvou třetinách volebních místností tak monstrózně vysoký, že by to znamenalo, že volilo dva až třikrát více lidí, než je registrováno. Máme dokonce volební okrsky, kde odvolilo dvakrát více lidí, než má okrsek obyvatel včetně dětí. To je absurdní.

Hrůzné je, že to, co vám zde popisuji, je masivní podvod. Ne nějaká drobná machinace. Nebavíme se o stovce hlasů na několika místech. Zaměřme se nyní na Georgii, kde budeme podávat důležitou žalobu. Nemusím jít do detailů, v podstatě se jedná o stejné případy. Ve městě Atlanta nebylo republikánům povoleno kontrolovat lístky zaslané poštou, je tam mnoho voličů, kteří volili dvakrát, mnoho voličů z jiného státu a máme specifické důkazy o zastrašování a pozměňování volebních lístků. Pozorně sledujeme i Arizonu a pravděpodobně i tam budeme podávat žalobu, zatím tam sbíráme důkazy. A stát, který vás asi překvapí, je Nové Mexiko. I odtud přichází mnoho obvinění z podvodů. Totéž ve Virginii. Zvažujeme, zda tam máme dostatek důkazů na to, aby to změnilo výsledky voleb.

Ve státech označených červeně (Rudy Giuliani ukazuje na mapu - pozn. překladatele) – Georgii, Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu, Nevadě a Arizoně – můžeme nabídnout více než dvojnásobek hlasů potřebných ke změně výsledků voleb.

Jediné, co je třeba udělat, abyste zjistili, jestli vás neuvádím v omyl, je podívat se na ten soudní případ. Podívat se, na předkládaná zjištění, podívat se na přísežná prohlášení. Těch možná dodáme ještě víc, k tomu ale musíme získat povolení od těch osob. Ale i v materiálech, které mám zde, je minimálně deset prohlášení od různých občanů. Takových máme nejméně tisíc a denně přicházejí další. Existují i další aspekty tohoto podvodu, které však v této chvíli nemohu zveřejnit. Je jich ale dostatek na změnu výsledků jakýchkoliv voleb.

To, co se stalo, je hanebné. Zamyslete se nad tím na minutu. Co se asi stalo 3. listopadu ráno před sčítáním těch nových volebních lístků doručených poštou? To se každý demokratický předák v Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu, Georgii, Nevadě a Arizoně probudil a dostal úplně stejný nápad? To každý z nich nezávisle dostal nápad strčit republikánské inspektory do ohrádky, aby se nemohli podívat na hlasy došlé poštou a na hlasy těch, co se k volbám nedostavili? Všichni s tím přišli zcela nezávisle, prostou náhodou.

Řekli si: „Víte co? Republikány strčíme do ohrady a uděláme to v Pittsburghu, ve Philadelphii, taky v Detroitu, uděláme to v Milwaukee i v Las Vegas. Uděláme to ve Phoenixu – a na co jsem zapomněl? Ano, totéž uděláme v Atlantě.” Nebo je logičtější závěr, o němž si myslím, že ho uzná jakákoliv porota, když tyto důkazy uslyší, že to bylo naplánováno? Možná bylo celou dobu v plánu zorganizovat tuto velmi pochybnou formu hlasování, kteroukritizoval už prezident Carter, ministr zahraničích věcí Baker i většina odborníků na volební reformu. Myslím, že logickým závěrem je, že se jedná o společný plán společný komplot pocházející přímo od Demokratické strany a jejího kandidáta. To je důvod, proč Hillary Clintonová řekla: „Neustupuj a nepřipouštěj porážku, i když prohráváš.“ To je důvod, proč se kandidát dopustil freudovského přeřeknutí, když prohlásil, že má nejlepší tým na volební podvody v zemi. To je důvod, proč pravděpodobně nepotřeboval dělat kampaň. Musel vědět, co se chystá, to muselo být naplánováno už dopředu.

Je hanebné, že se v naší zemi něco takového děje. Asi to nebude hanebnější než to, co takoví lidé prováděli ve svém úřadě. Tím jste se ale nezatěžovali, o tom nepíšete, a naopak to před občany utajujete. Umožňujete to. Používáme převážně venezuelské hlasovací přístroje, které v podstatě počítají hlasy. Necháme-li to tak být, staneme se Venezuelou. To nesmíme dovolit. Nesmíme takovým gaunerům, protože to jsou gauneři, dovolit krást Američanům možnost volby. Američané si zvolili Donalda Trumpa. Nezvolili Joe Bidena.

Joe Biden vede kvůli nezákonným, podvodným, uměle vyrobeným hlasovacím lístkům, které bylo umožněno použít až po skončení voleb. Dejte nám možnost to prokázat u soudu a my to prokážeme.

Požádám teď Sidney Powellovou, aby vám popsala další situaci, kterou považujeme za naprosto skandální. Myslím, že většina Američanů vůbec netuší, že se mnohé naše hlasovací lístky sčítají v zahraničí, že sčítání je otevřené vůči útokům a pozměňování a že ho provádí firma specializující se – ano, na volební podvody. Víc vám o tom řekne Sidney Powellová.

ČÁST DRUHÁ:

Sidney Powellová informuje novináře o podvodném volebním systému Dominion

https://youtu.be/buQCdCSDWQQ?t=2300

To, čemu tady čelíme a co se den po dni čím dál víc odhaluje, je masivní vliv komunistických peněz přes Venezuelu, Kubu a pravděpodobně i Čínu a zasahování do našich voleb zde ve Spojených státech. Volební systém Dominion, software firmy Smartmatic Technology a software nasazovaný do dalších zde používaných počítačových volebních systémů, tedy ne pouze do systému Dominion, byly vytvořeny ve Venezuele v režii Hugo Chaveze, aby si pojistil, že už nikdy neprohraje volby – poté, co proběhlo ústavní referendum a přineslo výsledky, které se mu nelíbily. Máme zásadního svědka, který vysvětluje, jak takový systém funguje. Jeho přísežné prohlášení je součástí soudního spisu případu Lynn Wood a soudní žaloby, kterou podal v Georgii. Jde o šokující, detailní přísežné prohlášení, protože tento svědek byl přítomen na setkání, kde byl Hugo Chaves informován, jak to celé funguje. Byl s Hugo Chavesem, když sledoval činnost systému, aby měl jistotu, že volby dopadnou v jeho prospěch. Právě to byl konkrétní důvod pro vytvoření tohoto softwaru. Věděl, jak funguje, a když viděl, jak v ten volební večer některé státy vypínají hlasování, věděl, že se totéž děje i zde.

Samotný software byl vytvořen s mnoha proměnnými a zadními dvířky, přes něž se dá připojit k internetu, dá se do něho zasunout flash paměť apod. Jedna z jeho zásadních funkcí ale je schopnost „obracet“ hlasy. Umí nastavit a pak provádět algoritmus, který pravděpodobně běžel po celé zemi a který určité procento hlasů pro prezidenta Trumpa prostě mění na hlasy pro prezidenta Bidena. Asi by se na to nikdy nepřišlo, kdyby v tolika z těchto států nebyl počet hlasů pro prezidenta Trumpa tak výrazný, že se tím algoritmus nasazený do systému poškodil. A proto ho museli v některých státech vypnout. A v té chvíli přišli s alternativním řešením poštovních hlasů dodaných zadními vrátky. Mnohé z nich byly uměle vytvořené, některé na perfektně hladkém papíru bez poskvrny se stále stejně dokonale provedeným zakroužkováním pana Bidena. Jiné byly dodávány po dávkách. Opakovaně se dodala určitá dávka a pracovníci takovou dávku načetli znovu. To odpovídá našemu statistickému důkazu, který v určitých okamžicích vykazuje neuvěřitelné nárůsty počtu hlasů a tyto špičky časově sedí s výpověďmi mnoha očitých svědků, kteří přišli nahlásit, že viděli přinášet hlasovací lístky zadními dveřmi.

Donald Trump twitter 2. část

Prezident Donald Trump tvítnul: “Dominion-izace hlasování” a odkázal při tom na reportáž, kde odborník na kybernetickou bezpečnost odhaluje slabiny volebních přístrojů Dominion. V reportáži se mimo jiné uvádí, že přístupové klíče od volebních přístrojů Dominion v Pensylvánii byly měsíc před volbami ukradeny.

Je zajímavé, že manažeři firmy Dominion nejsou nyní nikde k nalezení. Své kanceláře stěhují přes noc na různá místa, jejich pobočka v Torontu sdílela kancelář s jednou z entit napojených na Sorose. Jedním z hlavních vedoucích projektu Dominion je Lord Malloch Brown, muž číslo dvě pana Sorose v Británii a součást jeho organizace. Existují vazby vedení firmy Dominion na Clintonovu nadaci a na další známé politiky v USA.

Abych vám stručně popsala, jak to funguje, budu citovat z dopisu. Budu raději číst, abych ho citovala přesně. Autorka měla výhrady proti tomu, aby pro Spojené státy hlasovací systém Sequoia získala firma Smartmatic, která má zahraničního vlastníka. „Jsem přesvědčena, že taková transakce vyvolává přesně takové obavy ze zahraničního vlastnictví, jimž by se měl z důvodů národní bezpečnosti věnovat Scifious (speciální vládní komise, která povolila vstup volebního systému Dominion do USA - pozn. překladatele). Je nesporné, že Smartmatic je firma se zahraničním vlastníkem a že zakoupila systém Sequoia.“ (Neustále mění názvy. Když se objeví problém, prostě založí novou společnost pod jiným jménem.) „Ale byla to firma na hlasovací přístroje podnikající v USA. Hlasovací přístroje Sequoia byly použity v prezidentských volbách v roce 2004 pro zápis 125 milionů hlasů. Smartmatic nyní přiznává, že rozhodující podíl ve firmě má venezuelský podnikatel Antonio Mugica, ale ostatní vlastníky neodtajnila. Podle tisku jsou to lidé skrytí za pavučinou zahraničních, tzv. „offshore“ soukromých subjektů.“ (A to je pravda.) “Firma Smartmatic je napojena na venezuelskou vládu vedenou Hugo Chavezem, která je vůči Spojeným státům otevřeně nepřátelská.“ (A samozřejmě jak všichni víme, komunistická a opravdově krutá vůči vlastním lidem. V používání tohoto systému pokračuje i pan Maduro, jemuž zajistil zvolení.) „Možné napojení firmy Smartmatic na venezuelskou vládu představuje v kontextu nákupu systému Sequoia potenciální riziko pro národní bezpečnost Spojených států, protože elektronické hlasovací přístroje jsou náchylné k možnému napadení a osoby znalé systému jsou v ideálním postavení se takového napadení či manipulace dopustit.“ Tento dopis vyjadřuje obavy o osud primárek v Chicagu v roce 2006 a končí slovy, že „produkty a služby venezuelského původu a odhalení vlastnictví firmy Smartmatics, aby bylo možné stanovit, kdo má nad produkty a službami Sequoia kontrolu nebo je může ovlivňovat, jsou důležité

otázky pro národní bezpečnost Spojených států.“ Dopis byl zaslán Hanku Paulsonovi 6. října 2006 kongresmankou Carolyn B. Maloneyovou. Senátorky Klobucharová a Warrenová vyjádřily stejné obavy nedávno – v prosinci 2019. Proč je vláda nebrala vážně, je mimo mé chápání – jedině, že by některé z těch třípísmenových státních organizací (FBI, CIA, NSA...) samy systémy využívaly v jiných částech světa. Víme, že byla tato technologie vyvezena k ovlivňování voleb do Argentiny. To dosvědčuje náš přítel, který napsal to přísežné prohlášení o Hugo Chavesovi a jeho zájmech s firmou Smartmatic. V roce 2006 napsala Carolyn Maloneyová o těchto problémech ještě ministru financí Johnu Snowovi.

Když je řeč o vedení firmy Smartmatics, jeden z držitelů jejích patentů, myslím, že se jmenuje Eric Coomer, figuruje na webu, kde existuje nahrávka jeho rozhovoru se členy organizace Antifa, kde říká, že nechal volby zařídit pro pana Bidena, že není třeba se ničeho obávat a že Trumpa kopnou do pr… Jeho záznamy na sociálních sítích jsou plné nenávisti vůči prezidentovi a vůči Spojeným státům americkým jako celku – podobně jako profily na sociálních sítích mnoha dalších osob z firmy Smartmatic. Použití samotného systému Dominion je značně rozšířené - ve 2000 okrscích 30 států. V několika státech včetně Texasu nedošlo k potvrzení výsledků kvůli všem jeho problémům. Odborníci celého spektra, od princetonské skupiny tří profesorů po odborníky, s nimiž jsme mluvili, popisují zranitelnost systému koncovými uživateli. Do systému se dá vstoupit a změnit v něm, co se vám zlíbí. Dá se změnit poměr hlasů, pachatelé si mohou například říct, že hlas pro Bidena bude mít hodnotu 1,25 a hlas pro Trumpa 0,75, což jsou čísla, která byla možná skutečně použitá. A k ovlivňování nedocházelo jen v kolísavých (tj. rozhodujících) státech. Algoritmus k pozměňování voleb se pravděpodobně spouštěl v celé zemi. Jak jsem řekla, odhalili jsme to až letos kvůli záplavě hlasů pro prezidenta Trumpa v kolísavých státech, kvůli níž se musely přístroje vypnout a doplnit hlasy jinak. Máme důkaz o různých počtech hlasů vložených do systému. Vícekrát vložená stejná šestimístná identifikační čísla minimálně ve dvou státech, kde jsme to zatím analyzovali. A pak mluvím o číslech jako 341 542 hlasů pro Bidena a 100 012 pro Trumpa. Neexistuje logické vysvětlení pro dvakrát stejné počty hlasů vložených do přístroje 20 minut po sobě.

Dokonce i návod k softwaru, který si můžete stáhnout z internetu – a doporučuji vám si ho přečíst, protože některé z těchto věcí nabízí konkrétně jako funkce systému. Proč bylo něco takového vůbec vpuštěno do země, je mimo mé chápání, a že se tomu nikdo nevěnoval, je příšerné. Přístroje byly snadno přístupné hackerům. Na internetu je video, které vám vysvětlí, jak se dokáže do takového volebního přístroje nabourat i dítě s mobilem. Nad systémem Dominion ani nad jeho softwarem neexistoval žádný dohled. Pracovníky v jednotlivých okresech školila sama firma Dominion, neexistují žádné doklady o jakémkoliv monitoringu. Máme svědectví různých pracovníků, kteří přiznávali, že byli školeni, jak likvidovat hlasy pro Trumpa a přidávat hlasy pro Bidena. Software má funkci, kterou můžete doslova myší přetáhnout neomezený počet dávek hlasů k vybranému kandidátovi nebo je prostě vyhodit. Ve větším počtu států máme matematický důkaz vyhazování velkého počtu hlasů pro Trumpa. Stačilo je prostě hodit do koše, jak se to běžně dělá s nepotřebnými soubory v počítači, a přidat hlasy pro Bidena. A to je navíc k onomu „obracení“ hlasů. Tím chci říct, že se to děje dvoukolejně. Existuje algoritmus, který automaticky obrací hlasy od jednoho kandidáta k druhému, a k tomu má navíc každý operátor možnost do systému vstoupit a přepsat nastavení tak, aby zařízení nekontrolovalo podpis, aby ignorovalo titulní řádek hlasovacího lístku, aby níže na lístku zvolilo, komu změnit výsledky.

Na internetu existuje video o člověku, který založil firmu Smartmatic, a na něm přiznává, že alespoň v jednom případě bez problémů změnili milion hlasů. Mnohé okresy, které měly tento problém, o těchto věcech asi nevěděly, ale mnohé jiné ano. Myslím, že je třeba, aby ministerstvo spravedlnosti a generální prokuratury nebo úřady pro vyšetřování jednotlivých států okamžitě zahájily plnohodnotné kriminální vyšetřování, protože existují důkazy o různých výhodách poskytnutých osobám, které jménem státu utratily na poslední chvíli 100 milionů dolarů daňových poplatníků za hlasovací systém Dominion. Právník mi řekl o člověku, který dostal pojištění na výsledek voleb, což znamená, že byl schopen zaručit své zvolení. Určitě tuto funkci museli podrobně vysvětlit mnoha lidem, kteří projevili zájem o nasazení tohoto volebního systému. Texas v roce 2019 odmítl vydat certifikaci systému Dominion, nepochybně ale existují problémy i se softwarem, který Texas použil, i když si dal tu práci prověřit systém Dominion a odmítnout ho. Ale i další softwary mají do svého zdrojového kódu zasazenou možnost úprav. Bylo nám řečeno, že je to tak ve všech zdrojových kódech po celé zemi a ve všech hlasovacích přístrojích. Není pochyb o tom, že tyto možnosti byly využity k úpravě voleb v jiných zemích. Víme konkrétně, že Venezuela systém za tím účelem vyvezla do Argentiny a dalším latinskoamerickým firmám, aby zajistily zmanipulování voleb pro zkorumpované vládce ochotné zaplatit nejvyšší cenu za to, aby se udrželi v úřadě.

Je to šokující, ponižující a maximálně znepokojující akt anti-vlasteneckého jednání. Ani si neumím představit, že lidé této země se něčeho takového jakýmkoliv způsobem účastnili. A chci, aby americká veřejnost věděla, že se nenecháme zastrašit. Američtí patrioti mají už plné zuby korupce od místní až po nejvyšší úrovně ve vládě. Tuto zemi získáme zpět, nenecháme se zastrašit, necouvneme a ten nepořádek vymeteme. Prezident Trump vyhrál tyto volby na celé čáře. Dokážeme to a budeme si tuto zemi nárokovat pro lidi, kteří hlasovali pro svobodu.

Pozn. překladatele: V neděli 22. 11. 2020 vydal Trumpův právní tým vyjádření, ve kterém upřesnil, že Sidney Powellová není součástí týmu právníků prezidenta Trumpa. V televizním rozhovoru pro Newsmax TV to později okomentovala jedna z čelních představitelek Trumpova právního týmu, Jenna Ellisová, ve kterém vysvětlila, že důvodem tohoto vyjádření nebyly rozpory mezi Sidney Powellovou a zbytkem týmu, ale skutečnost, že následují odlišné právní strategie. Sidney Powell podala 25. listopadu 2020 žaloby odkrývající podvody během prezidentských voleb ve státech Georgia (104stránková žaloba) a Michigan (75stránková žaloba).

 

Prameny:

Tisková konference právního týmu prezidenta Trumpa
Twitterový účet Sidney Powellové
Twitterový účet prezidenta Donalda Trumpa

Twitterový účet Jenny Ellisové

Sidney Powellová: Bude to biblické

Sidney Powellová podala žaloby ve státech Georgia a Michigan

Sidney Powellová: Prezident Trump vyhrál tyto volby na celé čáře
Sidney Powellová: Volby vyhraje Trump

Sidney Powellová: Zásadní vývoj v klíčových státech
Kybernetický analytik o přístrojích Dominion: Šokující slabiny

Jenna Ellisová objasňuje vyjádření Trumpova právního týmu ohledně Sidney Powellové

Kybernetický analytik o přístrojích Dominion: Šokující slabiny