Eduard Šebo: Zahraničná politika EÚ - hlavná príčina jej zániku!

Vážená paní Samková,

  dovoluji si upozornit na svůj rozhovor v Novém Slově, který vyjadřuje moje přesvědčení, že jednota EU a její další integrace musí skončit fiaskem, protože je postavená na čtyřech falešných předpokladech:

  • na výhodnosti omezené suverenity EU vůči USA,

  • na démonizaci Ruska jako největší vojenské hrozby pro EU,

  • na ideologii politické korektnosti, jejímž smyslem je vylepšit si vlastní obraz bez zájmu o hledání pravdy o sobě a o našem postavení ve světě,

  • na přesvědčení, že Německo má špatnou minulost.

  Tyto čtyři neformulované teze tvoří pilíře domácí a zahraniční politiky EU a jsou těmi faktory, které vedou nejen k zesměšňování EU ve světě, ale jsou i důkazem jejího úpadku.

  Bez překonání těchto limitů EU nemá budoucnost a nemůže se stát standardním globálním hráčem.

  S úctou

  Eduard Šebo, konzervativní socialista

  http://www.noveslovo.sk/c/Eduard_Sebo_Zahranicna_politika_EU_hlavna_pricina_jej_zaniku

  Tagy: