Členové AfD už nesmějí aktivně působit v „Bílém kruhu“

Členové AfD se nesmějí angažovat v Bílém kruhu jako zaměstnanci ani jako dobrovolníci. „To, co v současné době AfD zastupuje, není v souladu s naším kodexem chování pro pomoc obětem,“ říká nový spolkový předseda Jörg Ziercke.

Epoch Times 20. září 2018 aktualizováno: 20. září 2018 15:49

Humanitární organizace pro pomoc obětem kriminality, Bílý kruh, v budoucnu nepřijme žádné příspěvky od AfD. Vyplývá to ze zprávy týdeníku „Junge Freiheit“ , podle které se na tom usnesl spolek minulý víkend na svém shromáždění delegátů v Hannoveru.

Spolupracovníci spolku musí disponovat podle bývalého šéfa BKA Zierckeho nejen organizační kompetencí ale také musí být osobnostně vhodní a sociálně integrovaní. „Angažovanost ve straně, která se zasazuje za vyloučení, diskriminaci a rozdělení společnosti a ohrožení demokratického principu, kategoricky vylučuje spolupráci s naší humanitární organizací“, řekl jasně Ziercke. Proto také spolek v budoucnu nepřijme „žádné příspěvky“ od AfD.

Tento nový protiprávní akt degradace a ostrakizace AfD šokoval mluvčího AfD Jörga Meuthena, který se věnuje tomuto tématu ve svém článku na FB. Zde uvádíme jeho doslovné znění:

Milí čtenáři, v této zemi probíhají každým dnem procesy, které mě šokují – ve velkém či malém rozměru. V tomto dnešním článku se však vůbec nechci zabývat velkými pochybeními etablované politiky, ať už v souvislosti s migrační krizí nebo katastrofou na záchranu eura. Dnes se věnuji tomu, co označil Thilo Sarrazin jako ,,teror ctnosti“. Protože právě na tohle jsem musel myslet, když jsem si přečetl rozhodnutí Bílého kruhu:

Tento spolek, humanitární organizace pro pomoc obětem kriminality, přijala na svém shromáždění delegátů usnesení, že v budoucnu nepřijme žádné příspěvky od AfD, a zakazuje, aby se členové AfD jakkoliv angažovali ať už jako zaměstnanci či dobrovolníci v této organizaci.

Z toho tedy jasně vyplývá: že člen AfD, který by chtěl pomoci obětem zločinců, to nesmí v budoucnu učinit v rámci organizace za tímto účelem vytvořené.

Odezva v médiích? Nulová. Nic. Nada. Pro většinu establišmentu se zdá postupná degradace členů AfD na lidi druhé kategorie něčím zcela normálním. Někteří označují takové jevy dokonce jako ,,občanskou neposlušnost– adalší z výrazů nové řeči ,,antifašistického“ bullshitbinga.

Jako člen AfD se člověk ocitá v hierarchii obětí už tak hodně dole. Jen si představte, kdyby Bílý kruh zakázal například Zeleným nebo žadatelům o azyl takové angažmá – ten křik by byl nesrovnatelně hlasitější, ne-li dokonce gigantických rozměrů.

Když tohle všechno sledujete, když vidíte, jak členové Antify fyzicky napadají v přesile politiky AfD, až tito musí vyhledat ošetření v nemocnici, jak jsou jejich domy poničeny barvami, jak mají vymlácená okna svých vozů a propíchnuté pneumatiky, že pouhé sympatizování s AfD může vést ke stigmatizaci ve spolcích, na školách, na univerzitách, v práci, ano, dokonce i v rodině a okolí, pak vám ještě předhazují, že se neustále stavíme do pozice oběti a v podstatě jsme zbabělí.

Věřte mi, že by se každý politik, každý člen, každý sympatizant AfD role oběti velmi rád zřekl.

A pak ta nehorázná opovážlivost, když namyšlení novináři jako Nils Minkmar ze,,Spiegelu’ ještě napíší: „Pravičáci [tím myslí samozřejmě nás] jsou zbabělí. Kdybychom měli za ministra vnitra takového Kahrse, byla by atmosféra v zemi úplně jiná.“

Ano, publikovat v takovém plátku, zastupovat konformní názory, čas od času vypustit do světa nějaký ten tweet a přitom si připadat ještě obzvlášť kritický, je opravdu akt heroické odvahy. To člověk samým respektem před panem Minkmarem a jemu podobnými zapomene dýchat.

Když sleduji vývoj těchto událostí, musím si nutně položit otázku, kde číhá u nás opravdové nebezpečí na svobodu? Kde dnes dochází k vlastnímu rozkladu myšlení a svobodné demokracie? Kdo rozděluje lidi v této zemi?

Mám nedobrý pocit, že máme v naší zemi co do činění s plíživým totalitarismem, který naši svobodu podrývá, aniž by si toho velká část lidí všimla. Je to také tím, že lidé, kteří před tímto plíživým totalitarismem varují a chtějí zachovat v této zemi svobodu, jsou vůdčími zástupci politicko-mediálního velkokomplexu, jehož jediným tématem se zdá být „boj proti pravici“, paradoxně pomlouváni jako nepřátelé svobody a propagátoři totalitarismu, přičemž v reálu je tomu obráceně. To samozřejmě zcela zamlžuje pohled na opravdové problémy. Nutně mi to připomíná slova konzervativního volnomyšlenkáře Rolanda Baadera, který dávno předtím, než AfD vznikla, napsal ve své knize „Jiskra svobody“:

,,Tato země je plná intelektuálů nebo takových lidí, kteří se za ně považují, kteří denně čtou ,FAZ’ nebo každý týden ,Spiegel’ a ,Zeit’, jejich formování názorů je ovšem touto četbou omezeno. To však nemá žádný vliv na jejich duševní domýšlivost. […] Vysmívají se příliš vážným ´pochybovačům´ vůči současnému dění, ale umí být velmi vážní, když jde o hodnocení osobností, když jde o to „bránit se před pravicovými názory hned na začátku“. O opravdových začátcích totalitarismu nemají ponětí, jinak by dávno zjistili, že jsme už dávno na cestě k jeho další variantě.“

To dokazuje rozhodnutí Bílého kruhu a ostatní každodenní agrese proti nám, které jsem výše uvedl. A přesto jsem trochu optimističtější, než byl Baader, protože existencí AfD tu máme politický systém včasného varování, který vysílá varovné signály, když je svoboda názorů v naší zemi, ať už kýmkoliv, napadána. (mcd)

Zdroj článku: http://https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/afd-mitglieder-duerfen-nicht- mehr-im-weissen-ring-aktiv-sein-a2646152.html