11. září - datum, které třikrát změnilo svět

Na 11. září 2001 lze nahlížet i optikou slovanství:

http://slovane.org/index.php/ze-sveta/147-11-zari